Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "skutek uboczny" na angielski

Wyszukaj skutek uboczny w: Definicja Synonimy
side effect
side-effect
by-product
collateral damage
a byproduct of
incidental
Niezamierzony skutek uboczny głębokiego hipnotycznego polecenia.
Unintended side effect of a deeper hypnotic command.
To częsty skutek uboczny, lecz nie w takiej ilości.
Apparently it's a common side effect, but not at these amounts.
Ciekawe czasy i ciekawy skutek uboczny naszego sprawozdania.
Interesting times, and an interesting side-effect to our report.
Wykorzystanie tej opcji nie jest konieczne, jeżeli użytkownik wykorzystuje połączenie do przeglądania Internetu, czytania e- maili lub pogawędek internetowych. Ma też ona niepożądany skutek uboczny w postaci zablokowania nowych połączeń do X serwera, innymi słowy zablokowana jest możliwość otwierania jakichkolwiek nowych programów wykorzystujących interfejs graficzny.
This option is not useful if you just want to connect to the internet and surf, check mail, or chat. It has the side-effect of disallowing any new connections to your X server - in other words, you ca not open any more GUI programs.
Poważny skutek uboczny: nie stawał mu.
One major side effect, no lead in his pencil.
Jedyny znany mi skutek uboczny to to, że życie jest zbyt krótkie.
Only side effect I'm having is knowing life is way too short for this.
Dla Combat 21 skutek uboczny jest taki.
Combat 21's side effect is this.
Straszny skutek uboczny od zażywania tych tabletek.
Terrible side effect from all the pill popping.
Ale to urządzenie ma poważny skutek uboczny.
But this device has a serious side effect.
Ten drobny skutek uboczny utrudni nam wyłączenie urządzenia.
Okay, this little side effect Is going to really hamper
Przez to, że kombinacja tego leku na jaskrę i antydepresantu, który przyjmował, ma poważny skutek uboczny:
Because the combination of the eye medication And the antidepressant he was taking has a serious side effect:
Lekarstwo ma interesujący skutek uboczny.
The cure had an interesting side effect.
Ibogaina wywołuje ciekawy skutek uboczny.
Ibogaine has an interesting side effect.
Tak, paskudny skutek uboczny.
So, a nasty side effect.
Lecz gadanie Scowlera nie było jedynym problemem Patchiego gdyż nadciągnął północny wiatr ujawniając muzyczny skutek uboczny przedziurawionej głowy Patchiego.
But Scowler's heckling was not Patchi's only problem... for the north wind had started to blow... revealing a musical side effect to Patchi's perforated head.
To pewnie skutek uboczny chlorpromazyny.
Side effect from the thorazine, I suppose.
To skutek uboczny postrzału w głowę.
It is a consequence to the firing in the head.
Może to skutek uboczny broni Jem'Hadar.
Maybe it's a side effect of the Jem'Hadar weapons.
Zasadniczo stanowi to negatywny skutek uboczny tworzenia dodatkowych struktur tego rodzaju.
This is in principle a regrettable side-effect of the creation of this kind of supplementary structures.
To tylko mały skutek uboczny narkozy.
This is just a small side effect of the anesthesia.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 71. Pasujących: 71. Czas odpowiedzi: 141 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo