Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "sobie nawzajem pomagać" na angielski

Wyszukaj sobie nawzajem pomagać w: Definicja Synonimy
help each other
help one another
Gdybyśmy obaj wrócili do domu, moglibyśmy sobie nawzajem pomagać.
Once we're both back home, perhaps we could help each other.
Musimy sobie nawzajem pomagać w życiu.
We have to help each other in life.
My, kobiety musimy sobie nawzajem pomagać.
We ladies must help one another.
Żyd, innego wyznania, czarny, biały, my wszyscy chcemy sobie nawzajem pomagać.
Jew, gentile, black man, white, we all want to help one another.
Musimy sobie nawzajem pomagać, prawda?
We have to help each other, don't we?
Jeżeli wszyscy będziemy sobie nawzajem pomagać, będziemy tak silni, że nikt nie będzie w stanie nas rozłączyć.
If we all help each other, we will be so strong that no one will be able to disconnect us.
Wreszcie, musimy rozwinąć transgraniczne połączenia międzysystemowe przesyłu energii, tak aby państwa członkowskie mogły sobie nawzajem pomagać, jeśli pojawi się taka potrzeba.
Last, but not least, we need to develop cross-border energy interconnectors, so that EU Member States can help each other if need arises.
Niektórzy ludzie chcieli sobie nawzajem pomagać. Walczyc o przeżycie.
Some people thought to work together, help each other fight to survive.
Zdołamy zapanować nad sytuacją, jeśli będziemy sobie nawzajem pomagać i dokładnie to musimy zrobić.
It can only be successfully contained if we make common cause, and that is precisely what we must do.
Jeśli będziemy sobie nawzajem pomagać, szybciej skończymy.
Please don't... I'm afraid it will tire you out.
Widzisz, tutaj w Estherslope musimy sobie nawzajem pomagać.
We have to look out for each other.
Mąż i żona powinni przez całe życie sobie nawzajem pomagać.
Husbands and wives should stand by each other throughout their lives.
Musimy sobie nawzajem pomagać.
Musimy sobie nawzajem pomagać.
Będziemy sobie nawzajem pomagać.
We'll look out for each other.
Gdybyśmy obaj wrócili do domu, moglibyśmy sobie nawzajem pomagać.
I could help orchestrate a little welcome-home scenario for you.
Nasza jedyna nadzieja, w dodatku dobra, jest taka, że ludzie tacy jak my mogą sobie nawzajem pomagać.
Our only hope- and it's a good one- is that people like us put our heads together and help each other.
Jesteśmy Kazachami i powinniśmy sobie nawzajem pomagać, kiedy tego potrzebujemy.
Be patient, my son.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 18. Pasujących: 18. Czas odpowiedzi: 36 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo