Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "sobie poradzić bez" na angielski

Wyszukaj sobie poradzić bez w: Definicja Synonimy
manage without
do without
Jak chcesz sobie poradzić bez pracowników?
How will you manage without workers?
W jaki sposób wielki projekt Europy, oparty na transcendentalnej wartości ludzkiej godności, otwarty na świat, wyznaczający innym kierunek w dziedzinie praw i przywilejów, może sobie poradzić bez wymiaru symbolicznego?
How can the great project of Europe, based on the transcendental value of human dignity, open towards the world, leading the way in terms of rights, manage without a symbolic dimension?
Będziemy musieli sobie poradzić bez niej.
We'll just have to fill in as best we can without it.
Nate i Sammy będą musieli sobie poradzić bez ciebie przez dwie godziny.
Nate and Sammy will have to make do without you for two hours.
Karen i ja możemy sobie poradzić bez Will'a.
Karen and I can struggle along, I will.
Próbujemy wymyślec jakiś sposób jak z tym sobie poradzić bez krzywdzenia swoich uczuć.
Just trying to figure out a way to work this out without anyone's feelings getting hurt.
Myślę, moja droga, że możemy sobie poradzić bez niewolnictwa.
I think, my dear, we may very well do without slavery.
nie mógłbym sobie poradzić bez ciebie.
I couldn't get along without you.
Nie wiedziałam, jak sobie poradzić bez mojej córeczki.
I didn't know how to go on without my beautiful baby girl.
Jak ma sobie poradzić bez nauki?
Let him be How will he manage if he doesn't learn?
Sądzę, ze Metro City będzie musiało sobie poradzić bez ciebie.
Well, I think Metro City can learn to cope without you.
Jak mógłbym sobie poradzić bez ciebie?
How I will be able to live without you?
Ale Keeler nie może sobie poradzić bez Jacka, okej?
But Keeler can't scratch himself without Jack, okay?
Nie chcę żeby ten Wydział wyglądał, jakbyśmy nie mogli sobie poradzić bez dorosłych.
I don't want this unit looking like it can't do without the grownups.
Nie wiem, dlaczego, to robiłem, ale chyba wiedziałem, że to co mnie czekało, było zbyt trudne, żeby sobie poradzić bez tego.
I don't know why I did it, I think I knew the big picture of what had happened to me, and what I had to do was so big I couldn't deal with it.
Powołaliśmy osobę do koordynowania działań antyterrorystycznych, a poźniej okazało się, bez żadnego jasnego powodu, że możemy sobie poradzić bez funkcji wykonywanych przez tę osobę.
We have appointed a person to coordinate counter-terrorism activities, and then we have found, without any clear reason, that we can do without the functions carried out by this person.
Ciekawe jak mamy sobie poradzić bez amunicji.
Where are we going with no ammo?
Musisz sobie poradzić bez tego...
This is what you got to deal without in the...
Muszą sobie poradzić bez ciebie.
They'll have to get along without you.
Sądzę, że docelowo doprowadzi nas to do błędnego poglądu, jakobyśmy mogli sobie poradzić bez europejskich rolników, być może po prostu przywożąc żywność spoza UE.
This I think will ultimately lead us to mistakenly believe that we can do without European farmers, and maybe just import food from outside of the EU.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 21. Pasujących: 21. Czas odpowiedzi: 32 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo