Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "sobie poradzić z" na angielski

Wyszukaj sobie poradzić z w: Definicja Synonimy
deal with
cope with
make do with
handle
deal... with
dealing with

Sugestie

Będę musiał sobie poradzić z kolejną piękną, inteligentną kobietą.
Now I'll have to deal with another gorgeous, intelligent woman.
Oczywiście musisz sobie poradzić z panią Baxworth.
Of course you will have to deal with Ms. Baxworth.
Kiedy plantacja na wzgórzu zacznie produkcję będziemy mogli sobie poradzić z naszymi potrzebami...
When the plant at hillside starts production we can cope with our needs...
Po prostu nie mogę sobie poradzić z przerażającymi rzeczami.
I just can't cope with the freaky stuff.
Osadnicy w Ameryce musieli sobie poradzić z tym, co mieli.
The settlers in North America had to make do with what they had.
Chyba tylko tak mogliśmy sobie poradzić z zaległościami.
Well, I suppose that's one way to deal with the backlog.
Na takim, gdzie próbowałem sobie poradzić z nałogiem.
You know, a meeting trying to deal with my addiction.
Mogę sobie poradzić z tym wszystkim tylko na dwa sposoby.
There are only two ways that I can deal with things.
Powiedziałbym, że ktoś musi sobie poradzić z własnymi problemami.
I'd say someone needs to deal with her issues.
Sam musi sobie poradzić z tą sytuacją...
He has to deal with the situation himself...
Nie mogą sobie poradzić z romansami w biurach.
They can't cope with romance in the office.
Nie mogłem sobie poradzić z tym kim jestem.
I couldn't deal with who I was.
Jeśli nie możesz sobie poradzić z opóźnionymi meblami.
If you can't deal with some delayed furniture...
Niestety musimy sami sobie poradzić z tą sytuacją.
Unfortunately, we have to deal with the situation.
Nie umiałeś sobie poradzić z odrzuceniem?
Couldn't deal with the rejection, JP?
Nie mogę sobie poradzić z tą prymitywną bazą danych.
I can't deal with this primitive database.
Tak twarda, że nie umiesz sobie poradzić z uczuciami.
So tough you don't know how to deal with your feelings.
Turk i ja znaleźliśmy nowy sposób by sobie poradzić z humorami Kelso.
Turk and I had discovered a new way to deal with Kelso's bad moods.
Przepraszam, nie mogłam sobie poradzić z żadnym z przedstawień Rayana.
Sorry, I just couldn't deal with any of the Ryan drama today.
Obawiam się, że będziemy musieli sobie poradzić z tym sami.
I'm afraid, we'll have to deal with this on our own.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 288. Pasujących: 288. Czas odpowiedzi: 132 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo