Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "soczewica" na angielski

Wyszukaj soczewica w: Definicja Synonimy
Wtedy daj to soczewica do kogoś jeszcze.
Then give this lentil to someone else.
Soczewica, tytoń, burak cukrowy, żyto, szkółki leśne .
Lentil, tobacco, sugar beet, rye, forest nurseries'
To Zapiekana soczewica z z salatką
It's a lentil bake with a rocket salad.
W określone dni nie można jeść mięsa... ale soczewica powinna być dozwolona zawsze.
You can't eat meat on certain days... but lentils should be acceptable anytime.
W lodowce jest soczewica, jak chcecie.
I have lentils in the fridge if you want some.
To pachnie jak soczewica i desperacji.
That smells like lentils and desperation.
utrzymanie upraw roślin strączkowych takich jak soczewica, ciecierzyca i wyka ma gospodarcze znaczenie dla Wspólnoty;
Whereas maintaining the cultivation of grain legumes such as lentils, chick peas and vetches is of economic importance to the Community;
Myślisz, że soczewica nie ma nic wspólnego z Wielkim Postem?
Do you think there's any connection between lentils and Lent?
Skreśla się cechy charakterystyczne "I/06a (grunt ugorowany, z możliwością płodozmianu) + I/06b (trwałe użytki zielone i łąki, wyłączając nieuprawiane tereny do wypasu) + I/06c (soczewica, ciecierzyca i wyki)".
The characteristics 'I/06a (fallow land, with rotation possibilities), I/06b (permanent pasture and meadow used as grazing for extensive livestock farmers), I/06c (lentils, chick peas and vetches)' are deleted.
soczewica (Lens esculenta; Ervum lens)
lentils (Lens esculenta; Ervum lens)
Fasola, cieciorka, bakłażan, ogórki konserwowe, zapiekanka gumbo, soczewica, zupy, ryż, pasta, nadziewane warzywa, cukinia, ziemniaki
Beans, chickpeas, eggplants, baba ghanoush, pickles, casseroles, gumbo, lentils, soups, rice, pasta, stuffed vegetables, zucchini, potatoes,
Soczewica w postaci nasion, śruty i otrębów
Ervil as seeds, middlings and bran
D/9 f) Soczewica, groch i groszki
D/9 (f) Lentils, chick peas and vetches
Danie dnia to soczewica z ryżem
Today's special is lentil and rice stew.
Pewnie wrócę jako soczewica.
I'll probably come back as a lentil.
07134000 | Soczewica Podpozycja ta obejmuje wyłącznie soczewicę z rodzaju Ervum lub Lens na przykład wiele odmian soczewicy pospolitej (Ervum lens lub Lens esculenta) i wyki soczewicowatej (Ervum ervilia). |
07134000 | Lentils This subheading covers only lentils of the genera Ervum or Lens, for example, the many varieties of the common lentil (Ervum lens or Lens esculenta) and the lentil vetch or ervil (Ervum ervilia). |
Więc... Zachwycająca soczewica.
soczewica, ciecierzyca pospolita i wyki
lentils, chick peas and vetches
soczewica, ciecierzyca i wyka
Lentils, chick peas and vetches
Czy to południowo-afrykańska soczewica?
Are these lentils South African?
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 33. Pasujących: 33. Czas odpowiedzi: 40 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo