Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "soja" na angielski

Wyszukaj soja w: Definicja Synonimy
soya
soy
soybean
Sayer
soja
BPS-CV127-9
Kiełki pszenicy, soja, lecytyna, naturalny miód.
Wheat germ, soya, lecithin, natural honey.
Duża część tej żywności jest eksportowana do Europy jako soja.
A large proportion of this feed is exported to Europe as soya.
Ford, zostały nam tylko soja i warzywa.
Now, Ford, all we got is soy and vegetables in the near future.
Kukurydza, soja, rośliny, które są podstawą naszej gospodarki żywnościowej.
Corn, soy, the crops at the very foundation of our food economy.
Genetycznie zmodyfikowana soja MON 87701× MON 89788 otrzymuje niepowtarzalny identyfikator MON-8771-2× MON-89788-1, jak określono w rozporządzeniu (WE) nr 65/2004.
Genetically modified soybean MON 87701× MON 89788 is assigned the unique identifier MON-8771-2× MON-89788-1, as provided for in Regulation (EC) No 65/2004.
Sterole, soja, octany
Sterols, soybean, acetates
Hydrolizaty białka, soja, N-koko-acylopochodne, produkty z trietanoloaminą
Protein hydrolyzates, soya, N-coco-acyl derivs., products with triethanolamine
W ogóle nie smakuje jak soja.
Okay. This tastes nothing like soy.
Zawiera laktozę, lecytynę (soja) (E322) i barwnik aluminiowy czerwień Allura AC (E129).
Contains lactose, lecithin (soya) (E322) and Allura red AC Aluminium Lake (E129).
Produkty rolne (np. zboże, soja, tapioka)
Agricultural products (e.g. grain, soya, tapioca)
Do użytku w mieszankach paszowych bogatych w galactomannan zawierający hemicelulozy (np. soja, kukurydza).
For use in compound feed rich of galactomannan-containing hemicelluloses (e.g. soya, maize)
Y. mając na uwadze, że oprócz wykorzystania rodzimych roślin wysokobiałkowych jakość nieimportowanych mieszanek paszowych może zostać poprawiona również dzięki zastosowaniu produktów ubocznych nasion oleistych takich jak soja, nasiona słonecznika czy rzepaku,
Y. whereas, besides using native protein crops, the quality of non-imported compound feed can also be improved through the use of by-products of oilseeds such as soya, sunflower and rapeseed,
Każda tabletka zawiera laktozę jednowodną (około 90 mg), lecytynę (soja) (E122) (około 25 mg) i barwnik aluminiowy czerwień Allura AC (E129) (około 0, 45 mg).
Each tablet contains lactose monohydrate (approximately 90 mg), Lecithin (Soya) (E322) (approximately 0.25 mg) and Allura red AC Aluminium Lake (E129) (approximately 0.45 mg).
Soja jest naszym glownym zrodlem protein.
Soy is our principal source of protein.
Soja jest genetycznie modyfikowana, przez co jej produkcja jest stosunkowo tania.
Soya is genetically modified, so its production is relatively cheap.
Soja, słonecznik, sorgo, siemię lniane, len
Soya, sunflower, sorghum, linseed, flax
Soja (pasza stosowana w produkcji mleka, jaj i mięsa)
Soy (feed supporting dairy, egg and meat)
Dzięki subsydiom rolnym, wspaniałej współpracy biznesu rolniczego i Kongresu, soja, kukurydza i bydło zaczęły królować.
Thanks to farm subsidies, the fine collaboration between agribusiness and Congress, soy, corn and cattle became king.
Soja, trochę imbiru...
The soybean, a little of ginger.
Produkty te, które można wyprodukować na bazie białka pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, takie jak mleko krowie, mleko kozie, soja lub ryż, są często wprowadzane na rynek jako mleko wzrostu lub mleko dla juniora lub przy użyciu podobnej terminologii.
Such products, which can be derived from protein of animal or vegetable origin such as cows' milk, goats' milk, soy or rice, are often marketed as 'growing up milks' or 'toddlers' milks' or with similar terminology.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 61. Pasujących: 61. Czas odpowiedzi: 55 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo