Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "sok pomarańczowy" na angielski

Wyszukaj sok pomarańczowy w: Definicja Synonimy
A skoro sok pomarańczowy zawierał truciznę...
And since the orange juice contained the poison...
Proszę Joe. Świeżo wyciśnięty sok pomarańczowy.
Here's the freshly squeezed orange juice you asked for.
Używam tego, żeby wysterylizować sok pomarańczowy.
This? I just use this to sterilize the orange juice.
Uwaga, sok pomarańczowy zawiera wódkę.
Be forewarned, the orange juice has vodka in it.
Trzy szkockie, wódka i sok pomarańczowy.
Three scotches, one vodka and orange juice...
Kawa, sok pomarańczowy i mleko.
Coffee, orange juice, and milk.
I nawet ukradł mojej siostrze sok pomarańczowy.
He even stole my sister's orange juice.
Mamy sok pomarańczowy i kawę. Tak.
We have orange juice and great coffee.
Świeżo wyciśnięty sok pomarańczowy z... miąższem.
Fresh-squeezed orange juice, with pulp.
Wódka, Galliano i sok pomarańczowy.
Vodka, Galliano, and orange juice.
Mam sok pomarańczowy i masło orzechowe.
Well, I have orange juice and... peanut butter.
To sok pomarańczowy, ale mogę ci dać inny.
It's orange juice but I can get you another one.
Tak poproszę sok pomarańczowy, kawę oraz omlet z serem i bekonem.
Yes I'll have orange juice, coffee an omelette with cheese and bacon.
I nie piłem nic mocniejszego, niż sok pomarańczowy.
And I hadn't had anything stronger to drink than orange juice.
Norman, idź zapiec parę tostów i przynieś sok pomarańczowy.
Norman, go make some toast and get some orange juice.
Udaj, że to sok pomarańczowy.
Well, make it look like orange juice.
Kurczę, to był niezły sok pomarańczowy.
Man, that was good orange juice.
Jeśli pan chce, mamy sok pomarańczowy.
We've got orange juice if you'd like.
mleko, sok pomarańczowy, lemoniadę.
So I think we have milk, orange juice, and lemonade.
Hanna, weź ten sok pomarańczowy na zewnątrz, proszę.
Hanna, take this orange juice outside, please.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 256. Pasujących: 239. Czas odpowiedzi: 76 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo