Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "spłacić" na angielski

Zobacz także: spłacić dług
Wyszukaj spłacić w: Definicja Synonimy
repay
pay off
pay back
pay
pay for
discharge
repaid
debt
reimburse
paying off
repaying

Sugestie

128
Nie wiem jak miałbym cię spłacić.
I don't know how I can repay you.
Jednocześnie BB będzie musiał spłacić ten kredyt w przyszłości.
At the same time, BB will have to repay this loan in the future.
Ale zanim poszliśmy spłacić jego lichwiarz, pan Faddis...
But before we went to pay off his loan shark, Mr. Faddis...
Sprzedaliśmy samochody, aby spłacić chłopców.
We had to sell the cars and pay off the boys.
Wziąłem łódkę, by spłacić bukmachera.
I took the gig to pay back the bookie.
Laurel próbowała pomóc Kelly spłacić szalonego męża.
Laurel was trying to help Kelly pay back her crazy husband.
Ona mogłaby zrobić wystarczająco spłacić bank.
She might make enough to pay back the bank.
Próbujesz tylko zarobić wystarczająco dużo pieniędzy żeby spłacić swoje długi.
You're just trying to make enough money so you can pay back your bookie.
Muszę spłacić to co spuściłeś w kiblu.
I have to pay back what you flushed down the toilet.
Nie mógł spłacić, więc zatrzymałem dom.
He couldn't repay so I kept the house.
Zatem musimy jakoś spłacić nasz dług.
Consequently, we must somehow repay this debt of ours.
Zawdzięczam ci więcej niż mógłbym kiedykolwiek spłacić.
I owe you more than I could ever repay.
NAG jako następca gospodarczy MIB musi spłacić pomoc.
Therefore, NAG as the economic successor of MIB must pay back the aid.
Po tej robocie możesz spłacić wszystkie długi.
With this job, you can pay off all your debt...
Tata chciał spłacić wszystkie karty kredytowe.
Dad wanted to pay off all his credit cards.
Aby spłacić zaciągnięte kredyty zwiększają produkcję.
In order to repay loans, they are increasing production.
Miałem spłacić moich dostawców, i zrobić kolejny zakup.
I'm supposed to pay off my suppliers, do another buy.
Możesz spłacić swój dług wobec społeczeństwa.
You can repay your debt to society.
Ta krowa musi spłacić moje rancho.
Una vaca plata that is going to pay off my ranch.
Potrzebuje biżuterii, żeby spłacić gang.
He needs to get the jewellery to pay back the gang.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1018. Pasujących: 1018. Czas odpowiedzi: 102 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo