Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "sparaliżowany" na angielski

Wyszukaj sparaliżowany w: Definicja Synonimy
paralyzed
paralysed
paraplegic
crippled
petrified
quadriplegic
paralytic
palsied
paralysis
Zanim się obudzi, jest już sparaliżowany.
Before it wakes up, it's already paralyzed.
Gdybym zrobił to na serio, byłbyś sparaliżowany.
If I'd have done that for real, you'd be paralyzed.
Jest sparaliżowany od pasa w dół.
Now he's paralysed from the waist down.
Znalazłem się w szpitalu kompletnie sparaliżowany.
I ended up in a hospital completely paralysed.
Niestety dla mnie także był sparaliżowany.
Unfortunately for me, he was also a paraplegic.
Jak pewnie słyszałeś Buck Rowen leży sparaliżowany.
Buck Rowen, as I'm sure you heard, is a paraplegic.
Sebastian wydawał się być sparaliżowany blisko wejścia do kawiarni.
Cousin Sebastian seemed to be paralyzed near the entrance at the café.
Po śmierci Nerwy Tyberiusz został sparaliżowany.
Since Nerva died, Tiberius has been brought paralyzed.
Dlaczego stoisz w drzwiach jak sparaliżowany...
Why are you standing there on the doors way if you were paralyzed...
Ciekawe czy wózkowiec jest sparaliżowany wszędzie poniżej talii.
I wonder if rollerboy's paralyzed everywhere below the waist.
Jeśli jest sparaliżowany, musiał wybudować rampy lub windę.
If he's paralyzed, he'd have built ramps or maybe an elevator.
Nie możesz mówić, jesteś sparaliżowany.
You can't talk; you're paralyzed.
Musiał być nieprzytomny, sparaliżowany albo już martwy.
He must have been knocked unconscious, paralyzed or already dead.
Chyba jest sparaliżowany na jedną stronę.
I guess he's paralyzed on one side.
Jestem sparaliżowany od podbródka w dół.
I'm paralyzed from the double chin down.
Był sparaliżowany, nie mógł ruszyć ręką.
He was paralyzed, couldn't move his arm.
Bo mój ojciec był częściowo sparaliżowany po wojnie.
'Cause my father was partially paralyzed when he came back from the war.
Mogłeś się zabić albo zostać sparaliżowany.
You could've been killed... maybe paralyzed.
Cóż, przynajmniej nie będziesz sparaliżowany.
Well, at least you won't be paralyzed.
Jeżeli szybko nie powstrzymamy dalszych uszkodzeń nerwów, będzie sparaliżowany na całe życie.
If we don't stop the nerve deterioration quickly, he'll be paralyzed for life.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 341. Pasujących: 341. Czas odpowiedzi: 72 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo