Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "spełnić" na angielski

Zobacz także: należy spełnić
Wyszukaj spełnić w: Definicja Synonimy

Sugestie

Musi ono jednak spełnić dwa wymogi.
However, the accession must meet two requirements.
Aby spełnić jego żądanie potrzebujemy miliardów rupii.
To meet his demands we may need a billion rupees.
Pomogę wam tylko spełnić wasze marzenia.
I'll just help you fulfil your dream.
Jak powiedziałem, obydwie strony muszą spełnić swoje zobowiązania.
As I have said, both sides must fulfil their undertakings.
Pomieszczenia takie muszą spełnić wymagania pkt 11.02-11.12.
Such accommodation must comply with the requirements of 11.02 to 11.12.
Nie zdołali zatem spełnić kryterium 3.
They therefore fail to comply with criterion 3.
Tylko razem możemy spełnić obietnicę zapewnienia bezpieczeństwa i pomyślności naszym obywatelom.
Only together can we fulfil the promises of security and wellbeing for our citizens.
Miło byłoby chociaż raz spełnić ich oczekiwania.
It would be nice to meet their expectations for once.
Każdy człowiek znajdzie sposób aby spełnić te cztery potrzeby.
Now, these first four needs, every human finds a way to meet.
Leonard, chcę spełnić czyjeś marzenie.
Leonard, I think to make somebody's dream come true.
Tysiące kobiet mogłoby spełnić tę funkcję.
A thousand women could have fulfilled that function.
Może jeszcze być wstanie spełnić obietnicę wychowania chociaż jednego młodego.
She might still be able to fulfill that ambition to raise at least one cub.
Ale nie mogę spełnić wymagań fizycznych, trenerze.
But I can't fulfill the physical requirements, Coach.
Ta komisja musi spełnić swoje zadanie.
I can get the commission to accomplish a great deal.
Musisz spełnić przyrzeczenie złożone przed Bogiem.
But you must keep your promise before God.
A ty postanowiłeś spełnić ich żądania.
But your angle was to give them what they wanted.
Powiedziała, że chce spełnić wszystkie moje fantazje.
She said she wanted to fulfill every single one of my fantasies.
I pojadę na południe, spełnić marzenie.
I'd have me some money... keep heading down south... chasing my dream.
Przybyłem do Ameryki... spełnić marzenia.
I've come to America for... a dream.
Wiecie państwo, możemy spełnić każdą potrzebę.
You know, we can accommodate almost any desire.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 2618. Pasujących: 2618. Czas odpowiedzi: 94 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo