Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "spinki do mankietów" na angielski

Wyszukaj spinki do mankietów w: Definicja Synonimy
cufflinks
cuff links
Cuff-links
Kilka pierścionków, naszyjnik, spinki do mankietów i złote pióro.
Several rings, a necklace, cufflinks and a gold pen.
Znalazłem spinki do mankietów mojego najlepszego przyjaciela w torebce żony.
I found my ex-best friend's cufflinks in my wife's purse.
Cavello wydaję więcej na spinki do mankietów.
Cavello's got cuff links cost more than that.
Złoty zegarek taty, obrączka i spinki do mankietów.
Dad's gold watch, wedding ring and cuff links.
Właśnie zabiłeś moje spinki do mankietów.
You just killed my cuff links.
Bernard, daj im swoje spinki do mankietów.
Bernard, let's give them your cuff links.
Co powiesz na spinki do mankietów?
All right, what about cuff links?
Federalnych nie stać na takie spinki do mankietów.
Fed couldn't afford those cuff links.
Szlafroki tam, gdzie powinny być garnitury a dziecięce buciki na wieszakach do krawatów, a w szufladzie, która zawierała spinki do mankietów i życie zawodowe, teraz jest wypełniona lekcjami rodzenia i płaczącymi żłobkami.
Maternity gowns where the suits used to be and-and baby booties on the tie rack, and-and in the drawer which used to contain cuff links and a social life is now filled with birthing classes and crying jags.
Gdzie położyłem spinki do mankietów?
Where have I put my cuff links?
I kto w ogóle nosi spinki do mankietów?
And who wears cufflinks anyway?
Od podoficerów, para karaluchów w odlewie z bronzu, idealne spinki do mankietów.
From the enlisted men, a matched pair of cockroaches... bronzed and suitable for use as cuff links.
Znalazłem spinki do mankietów mojego najlepszego przyjaciela w torebce żony.
I found link my the best friend in wife's bag.
Wymienię się na spinki do mankietów.
Trade you for a couple of clothespins.
Mamo, potrzebuję spinki do mankietów ojca oraz papierośnicę.
Mom, I need to borrow dad's cuff links and his cigarette case.
Zrobił pan zdjęcie zakrwawionej spinki do mankietów na miejscu zbrodni tak?
Now, you took the photograph Of this bloody cuff link at the murder scene, correct?
spinki do mankietów, szpilki do krawatów,
costume jewellery, cuff-links and tie-pins,
Spinki do mankietów i inne spinki, z metalu nieszlachetnego, nawet pokrytego srebrem, złotem lub platyną
Cuff-links and studs, of base metal, whether or not clad with silver, gold or platinum
Masz spinki do mankietów?
Do you have cufflinks?
Widzisz te spinki do mankietów?
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 32. Pasujących: 32. Czas odpowiedzi: 48 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo