Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "spocić się" na angielski

Wyszukaj spocić się w: Definicja Synonimy
sweat
Czemu by nie wstać i pójść potańczyć I zobaczyć czy mogę spocić się przez tą tarcze z sukienki.
Why don't we head out on the dance floor and see if I can sweat through these dress shields.
A teraz pozwól mi, proszę, spocić się.
Now please, let me get my sweat on.
Chcesz potem spocić się na siłowni?
You want to squeeze in a workout after this?
Spocić się i oczyścić własne dusze, okładając się nawzajem kijami?
Build a sweat lodge and purify our spirits by hitting each other with sticks?
Tak, nie pomogłabym ci się spocić się, no cóż
And I wanted it to look real, so I jumped into a pickup game.

Pozostałe wyniki

Jakieś 10 km, żeby się spocić.
Five miles or so, just to work up a sweat.
Potrzebuję lepszego powodu, by się spocić.
I need a better reason to sweat.
Proponuję go przycisnąć, dać mu się spocić.
I say we apply some pressure, make him sweat.
Dobra, pójdziemy się spocić w łazience Wendy.
Okay, we'll go get sweaty in the Wendy's bathroom.
Treska mamuśki nie mogą się spocić w jej wielkim dniu.
Mama's Weave Can't Get Sweaty On Her Big Day.
A teraz pozwól mi się spocić.
Now please, let me get my sweat on.
To zabawne jak bardzo można się spocić pracując przy zamrażarce.
See, it's funny how sweaty you can get working on an ice machine.
Spróbujcie się nie spocić jeśli możecie.
Try not to sweat if you can.
Jeśli właściwy prawnik położy na nim swoje łapy, to może się nieźle spocić.
If the right lawyer gets their hands on him, they could really make him sweat.
Wystarczajaco długo, zeby się spocić.
Just long enough to get a little.
Jak poszło? - Nie wiem, mamy się razem spocić.
He asked me to steam with him.
Cóż, jeśli byś na mnie nie naciskała... nigdy bym sobie nie zdał sprawy jakie to dobre uczucie... zakasać rękawy, trochę się spocić i zarobić trochę pieniędzy.
Well, now, if it wasn't for you pushing me... I would've never realized how good it feels... to roll up my sleeves, get a little sweaty and earn some cash.
To cebule - powinny tylko się spocić, ale myślę, że były tak wykończone, że opadły na dno.
It's the onions - they're only supposed to sweat, but I think they fell down exhausted.
Chciałabym raz jeszcze powiedzieć panu posłowi Schnellhardtowi, że owszem, dezodoranty różnie działają na różnych osobach, ale w oświadczeniu jest mowa o tym, że "nie pozwolą się one spocić".
I would just like once again to say to Mr Schnellhardt that yes, deodorants work differently on different people, but the claim is nevertheless made that they 'keep you sweat-free'.
Ale pozwolę ci się trochę spocić.
I won't tell you I'll let you sweat a bit!
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 39. Pasujących: 5. Czas odpowiedzi: 72 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo