Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "spodziewać się" na angielski

Wyszukaj spodziewać się w: Definicja Synonimy
expect
expected
expecting

Sugestie

Możemy spodziewać się napięć wzdłuż granicy.
Now, we can expect some border tension.
Możecie spodziewać się zwycięstwa... członka rasy mistrzów.
You can expect a victory... by a member of the master race.
Proszę nie spodziewać się zbyt wiele...
Just don't expect too much, she's extremely...
Jutro możemy spodziewać się generalnego ataku całej floty.
Tomorrow we can expect an open attack by the fleet.
Możemy spodziewać się jedynie prymitywnych form życia.
We would expect only to see primitive life forms.
Musimy spodziewać się wielkich strat, by je wdrożyć.
We must expect a great expense of blood to obtain them.
Doktorzy powiedzieli, aby spodziewać się utrudnień do 4 tygodni.
Doctors told me to expect up to 4 weeks of disorientation.
Kiedy możemy spodziewać się tych kluczy?
When can we expect these keys to arrive?
Dostałam tylko notkę od Charlesa, że wkrótce możemy spodziewać się ślubu.
I only had a note from Charles that we were to soon expect a wedding.
Po tym czasie możemy spodziewać się posiłków Umbrelli.
After that we can expect heavy Umbrella reinforcements.
Możemy spodziewać się wielu dziwnych rzeczy.
We can expect many strange things.
Możesz spodziewać się moich wizyt co pół roku.
You can expect a visit from me every six months.
Możemy spodziewać się, że mamy do czynienia z Glory.
We can expect it's Glory we're dealing with.
Bankierzy muszą spodziewać się kradzieży, tak jak kurczaki spodziewają się jastrzębi.
Bankers must expect robbery the same way chickens expect hawks.
Proszę nie spodziewać się prawdy, chyba że ją usłyszę.
Don't expect the truth unless you're willing to tell it.
Cóż, jutro chyba powinienem spodziewać się potężnego bólu głowy.
Well, apparently I should expect a massive headache tomorrow.
W każdej chwili możemy spodziewać się samochodów kończących pierwsze okrążenie.
We may expect the cars through the check gate any moment now.
Oni nie powinni spodziewać się że pójdziesz tą drogą.
They wouldn't expect you to go that way.
Nie należy spodziewać się obecnie wprowadzenia podatku od transakcji finansowych na szczeblu globalnym, to nierealne.
It is quite unrealistic to expect a worldwide introduction of a financial transaction tax at present.
Musimy spodziewać się niespodziewanego wybuchu zachowania.
We need to expect unpredictable explosive behavior.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 806. Pasujących: 806. Czas odpowiedzi: 116 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo