Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "spokojnie" na angielski

Sugestie

179
58
Już dobrze, milady, spokojnie.
It's all right, m'lady, don't worry.
Otaczają mnie tu sami dyletanci, ale spokojnie.
Anyway, I'm surrounded by lamebrains and dilettantes here, but don't worry about that.
Susannah, musisz siedzieć naprawdę spokojnie.
Susannah, I need you to stay really still.
Siedź spokojnie, Kleopatra, zasłaniasz mnie.
Sit still, Cleopatra, and stop blocking me.
Proszę szybko i spokojnie zejść do holu.
We need you to quickly and calmly walk down to the lobby, please.
Chciałbym jednak prosić posłów, aby reagowali spokojnie.
However, I would like to ask my fellow Members to react calmly.
Nie puszczę jej nigdzie, spokojnie.
I won't let her go anywhere, don't worry.
W takich sytuacjach, powinniśmy myśleć spokojnie.
At times like this, we should try thinking calmly.
Prabhakar, pomyśl spokojnie zanim podejmiesz jakieś działania.
Prabhakar, please think calmly before you take any action.
Juz dobrze, milady, spokojnie.
It's all right, m'lady, don't worry.
Przedstawię swoją sprawę spokojnie i racjonalnie.
I will present my case... calmly... and let justice prevail.
Tymczasem reszta świata spokojnie nam się przygląda.
Meanwhile the rest of the world is calmly watching us.
Przez kilka godzin będzie tu spokojnie.
We'll busy here for a couple of hours.
Ufam, że podróż przebiegła spokojnie.
I trust you had a peaceful journey, sir.
Tu jest bardzo spokojnie poza sezonem.
Well, it does get pretty quiet in the off season.
Chciałabym tak pięknie i spokojnie odejść.
I just want to pass away nice and peaceful.
Przygotuję drinki, i sobie spokojnie porozmawiamy.
I'll fix two drinks, and we'll have a nice, quiet talk.
Czasami chcę tylko zapomnieć o wszystkim i móc oddychać spokojnie.
I sometimes want just to forget of everything and only to breathe with peace and peacefulness.
Jeśli zobaczysz jakiś plakat kampanii Rachel możesz go spokojnie zerwać.
If you see any of Rachel's campaign posters feel free to tear them down.
Wejdźmy do środka i porozmawiajmy spokojnie.
Let's both go in and talk about this quietly.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 9307. Pasujących: 9307. Czas odpowiedzi: 95 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo