Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "spokojny" na angielski

Wyszukaj spokojny w: Definicja Synonimy
calm
quiet
peaceful
cool
relaxed
smooth
serene
calmer
tranquil
uneventful
at ease
relax
rest assured
at peace

Sugestie

97
Przez ten kryzys, Byłem spokojny.
Through this crisis, I have been calm.
Dobrze Logan, musisz oczyścić umysł i pozostać maksymalnie spokojny.
All right, Logan... I need you to clear your head and to stay as calm as possible.
Jest spokojny, raz wentylacja wyłącza.
It's quiet, once the ventilation turns off.
Trudny, spokojny, ogromnie przesadny.
He was heavy, quiet, very superstitious.
Prowadzimy to centrum nauczania w legalny i spokojny sposób.
We're running this coaching centre in a legal and peaceful manner.
Zamieniłeś ten spokojny dom w dom wariatów.
You've turned a perfectly peaceful house into an insane asylum.
Badz spokojny, to najlepsza strategia.
Stay calm, that's the best strategy.
Nagle zaczynam być trochę mniej spokojny.
You know, all of a sudden, I'm getting less calm.
Jest taki spokojny i pewny wszystkiego.
He's so calm and sure of everything.
Pastor Nesbitt był kochający i spokojny.
Reverend Nesbitt is described as loving and peaceful.
Zaczniesz czuć się spokojny niemal natychmiast.
You're going to start to feel calm almost immediately.
Był spokojny, gdy posprzątaliśmy pokój.
He's been calm since we cleaned the room.
Nasz podejrzany jest cierpliwy, spokojny.
Liz: Our suspect is patient, calm.
Widziałem, jak idzie pod strażą i jest całkiem spokojny.
And then I saw him go past all the guards and he was calm.
Jest spokojny, pije, ale nie na umór.
He's quiet, drinks, but not to drunkenness.
Jeśli byłbyś bardziej spokojny, byłbyś martwy.
If you were any more calm, you would be dead.
Jego dzieciak był miły, spokojny.
His kid was nice, quiet.
Nasz nowy, spokojny świat będzie zobowiązany wobec waszego poświęcenia.
Our new, peaceful world will be indebted... to your great sacrifice.
Jest... spokojny, ale uparty.
He is... calm, but stubborn.
Zmartwionego, mógłbyś być spokojny przez minutę? nie chcę, żeby to przeciekło.
Sorry, could you be quiet for a minute? I don't want this to leak.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1404. Pasujących: 1404. Czas odpowiedzi: 79 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo