Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "spotkali się z" na angielski

Wyszukaj spotkali się z w: Definicja Słownik Synonimy
they met with
meet with
they encountered
Spotkali się z Alvarezem i wyszli z torbą heroiny.
They met with Alvarez. Left with a duffel of heroin.
Spotkali się z Millerem 3 godziny temu.
Look, they met with Dr. Miller three hours ago.
Spotkali się z nią pół godziny temu, powiedzieli, kim jesteś.
They met with her half hour ago, told her who you really are.
Komisja. Spotkali się z Jean Charest.
There was a committee, they met with Jean Charest.
Spotkali się z Alexem w biurze i kłócili się.
They met with Alex in the office and had a fight.
Spotkali się z nim miesiąc po tym, jak zaangażowałeś się w rozmowy pokojowe z Shirazem.
They met with him the month after you committed to the peace talks with Shiraz.
Ale potem spotkali się z inną grupą i...
But then they meet up with this other group.
Nasze próby skontaktować się z kontynentu spotkali się z niczym ale statyczne.
Our attempts to contact the mainland have met with nothing but static.
Japończycy spotkali się z ekipą, bez naszej wiedzy.
The Japanese had a meeting with the crew and didn't inform us.
Nigdy wcześniej nie spotkali się z tym.
I've never met with this.
Zaproś ich, żeby spotkali się z tobą twarzą w twarz.
Invite them to meet you face-to-face.
Gdzieś po drodze... spotkali się z Johnem Gaetą.
Somewhere along the line... they connected up with John Gaeta.
Tydzień przed Prix, Goldman i Sirrus spotkali się z innymi graczami w hotelu Cargyle.
A week before the Prix, Goldman and Sirrus... met with other major players at the Cargyle Hotel.
Przekonałem więc przywódców, by spotkali się z królem.
So I persuaded the leaders to attend a meeting with the King.
Jacyś ludzie spotkali się z nim przed lotniskiem międzynarodowym w Bagdadzie.
Some guys met him outside Baghdad International Airport.
Musimy zaplanować przybycie naszych pilotów w taki sposób, żeby nie spotkali się z Amerykankami.
We need to schedule the arrival of our pilots in such a way, that they won't meet the Americans.
Nawet nie spotkali się z dzieckiem.
They haven't even met the child.
Ważne jest, by spotkali się z przyjęciem godnym ich pozycji.
It is important that they be received in a manner suitable to their status and position.
Chcę by spotkali się z lataczami.
I want them met with fliers.
Moi ludzie spotkali się z nim wcześniej.
Poor luck - my people dealt him earlier than that.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 111. Pasujących: 111. Czas odpowiedzi: 84 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo