Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "spotkanie" na angielski

Wyszukaj spotkanie w: Definicja Synonimy

Sugestie

154
138
Jennings organizuje dziś coroczne spotkanie udziałowców.
Jennings is having their annual shareholders meeting today in San Francisco.
Emily, właśnie rozpoczynaliśmy prywatne spotkanie.
Emily, we were just about to start a private meeting.
A teraz przepraszam, ale mam pilne spotkanie.
Now, I'm sorry, but I have an urgent appointment.
To chyba było pierwsze spotkanie, noworodek.
Yes. It would have been a first appointment, a newborn.
Przepraszam, mam prywatne spotkanie z prezydentem.
Excuse me. I have a private meeting with the president.
To prywatne spotkanie, więc mów mi Armand.
This is a private meeting, so you can call me Armand.
Ministrowie Unii zgodzili się na awaryjne spotkanie.
The EU ministers have agreed to an emergency meeting.
To spotkanie miało być tylko formalnością.
This meeting was to be merely a formality.
Szczególnie jeśli jest to spotkanie które rozwiązuje usta.
Especially if it's the kind of meeting that loosens lips.
Nie pójdę na żadne spotkanie z Huckabees.
I'm not going to any meeting at Huckabees.
Przenieśli moje spotkanie do biurowca Huckabees.
Thinking Moved my meeting to the Huckabees corporation.
Właśnie przerwałeś moje pierwsze spotkanie z drużyną w niedopuszczalny sposób.
You have just disrupted my first team meeting in an unacceptable fashion.
Miałem spotkanie z prezesem sieci Peter Pan Poker.
I've been meeting with the president of Peter Pan Poker Network.
Mam późno spotkanie, prawdopodobnie do około siódmej.
I've got a late meeting probably till around 7.
Mają spotkanie w sprawie jakiegoś kryzysu.
He's in some kind of crisis meeting.
Jutro ważne spotkanie z przedstawicielami lini lotniczych.
We got a big meeting with counsel tomorrow on this rebate case.
Pewnie bardziej możliwy niż spotkanie Lynn.
Probably more possible, that ever meeting Lynn.
Dziękujemy za spotkanie, panie Parkhurst.
Thank you for meeting with us, Ms. Parkhurst.
Zorganizuję spotkanie drużyny i poddam to pod głosowanie.
I'll call a team meeting and put it to a vote.
Jedyną rekompensatą jest wyczekiwanie na nasze następne spotkanie.
The only compensation is the thrill of anticipating our next meeting.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 15151. Pasujących: 15151. Czas odpowiedzi: 112 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo