Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "sprawdzić" na angielski

Wyszukaj sprawdzić w: Definicja Synonimy

Sugestie

581
465
206
Każ Gonçalvesowi sprawdzić ekwipunek, wychodzimy.
Tell Gonçalves to check the equipment, we're going out.
I jeżeli mi nie wierzycie możecie sprawdzić nagrania.
And if you don't believe me, you can check the tapes.
Używają Heather by sprawdzić jak reagujesz.
They're using Heather to see if you're a good receptor.
Staram się sprawdzić czy to prawda.
I'm trying to see if it's true.
Powinnaś sprawdzić jego pager gdy śpi.
You should check his pager when he's sleeping.
Sir, musimy sprawdzić ten pojazd.
Sir, We need to check the vehicles.
Jeśli pozwolisz, chciałbym sprawdzić dom.
With your permission, I need to check your house.
Chodź, idziemy sprawdzić te miejsce.
Come on, let's go check the place out.
Proszę sprawdzić w hotelu, spytać kogokolwiek.
Check with the hotel, there's anybody you can ask.
Chciałem tylko sprawdzić wyniki meczów koszykówki.
I just wanted to check the basketball scores.
Może powinnam zadzwonić do szpitala i sprawdzić.
Maybe I should call the hospital and check in.
Proszę sprawdzić numer i spróbować ponownie.
Please check the number, and dial again.
Musimy sprawdzić monitoring, żeby sprawdzić, czy tędy przejeżdżał.
We need to check your surveillance tapes, see if he passed through.
Tymczasem możesz sprawdzić atmosferę, Hans.
Meanwhile, you might check up on the atmosphere, Hans.
Może powinienem dokładniej sprawdzić tego farmera.
Maybe I should have checked out the farmer a little better.
Macie sprawdzić każdy szczegół śledztwa Mazlo.
Your job is to verify every detail of Mazlo's internal investigation.
Możesz chcieć sprawdzić jego studencką dokumentację.
You might want to take a look at his college files.
Gwoli ścisłości, nie dzwonie by sprawdzić Alexis.
For the record, I'm not calling to check on Alexis.
Zamierzałem sprawdzić, co tutaj masz.
I've been meaning to check out what you got here.
Muszę bardzo subtelnie sprawdzić czy ma pierścionek zaręczynowy.
I'll have to very subtly check for an engagement ring.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 12983. Pasujących: 12983. Czas odpowiedzi: 103 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo