Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "sprzedaż detaliczna" na angielski

Wyszukaj sprzedaż detaliczna w: Definicja Synonimy
retail sale
retail
retailing
Pozostała sprzedaż detaliczna wyspecjalizowanego asortymentu towarów prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej
Other retail sale of specialised assortment of goods via mail order houses
Przechowywanie paliwa (w tym ogrzewanie, sprzedaż detaliczna itd.)
Fuel storage (including heating, retail sale, etc.)
To zadanie budowlane zarządzanie parkiem, sprzedaż detaliczna...
That's construction jobs, park management, retail...
przedsiębiorstwo Stroili Oro: sprzedaż detaliczna półszlachetnej biżuterii i zegarkow.
for Stroili Oro: retail distribution of semi-precious jewellery and watches.
w przypadku Fotovista: sprzedaż detaliczna wyrobów elektrycznych.
Fotovista: retailing of electrical consumer goods.
przedsiębiorstwo Carrefour: sprzedaż detaliczna produktów spożywczych i przemysłowych,
for Carrefour: food and non-food retailing;
przedsiębiorstwo Hyparlo: sprzedaż detaliczna produktów spożywczych i przemysłowych.
for Hyparlo: food and non-food retailing.
Jedna zainteresowana strona twierdziła, że wywóz z Chin odbywa się głównie luzem, podczas gdy na rynku krajowym w Tajlandii dokonywana jest głównie sprzedaż detaliczna.
One interested party claimed that exports from China were mainly in bulk, while domestic sales in Thailand are mainly retail.
Nazwy produktów oraz pozostałe określenia przewidziane w niniejszym rozporządzeniu podaje się co najmniej w języku lub językach Państwa Członkowskiego, w którym ma miejsce sprzedaż detaliczna lub inne wykorzystanie produktu.
The names of the products and other terms provided for in this Regulation shall be indicated at least in the language or languages of the Member State in which retailing or any other use takes place.
Napisał pan tylko "sprzedaż detaliczna".
You only wrote in "retail."
mając na uwadze, że w całej UE sprzedaż detaliczna w coraz większym stopniu zdominowana jest przez niewielką liczbę sieci supermarketów,
whereas, throughout the EU, retailing is increasingly dominated by a small number of supermarket chains,
Przede wszystkim warto zauważyć, że tradycyjnie rynki energii elektrycznej można podzielić na cztery kategorie: (i) wytwarzanie/przywóz i dostawy hurtowe; (ii) przesył/dystrybucja; (iii) sprzedaż detaliczna; oraz (iv) usługi bilansujące.
As a preliminary remark, it is useful to note that traditionally, electricity markets are divided into four markets: (i) generation/import and wholesale supply, (ii) transmission/distribution, (iii) retail, and (iv) balancing services.
w przypadku JV: sprzedaż detaliczna samochodów i obsługa po sprzedaży, ubezpieczenia motoryzacyjne, zarządzanie nieruchomościami (w Hiszpanii).
JV: car retailing and after-sales servicing, vehicle insurance, property management, in Spain.
w przypadku przedsiębiorstwa Elkjp: sprzedaż detaliczna elektroniki użytkowej, komputerów osobistych, sprzętu gospodarstwa domowego, produktów komunikacyjnych oraz świadczenie powiązanych z tym usług finansowych i posprzedażnych;
for undertaking Elkjp: retail sale of consumer electronics, personal computers, domestic appliances, communication products and related financial and after-sales services;
przedsiębiorstwo GUS Holding: sprzedaż detaliczna produktów zamawianych z domu oraz kredyt konsumencki i inkaso należności.
for undertaking GUS Holding: retail home shopping in the Netherlands and consumer credit, and debt collection.
Pozostała sprzedaż detaliczna nowych towarów w wyspecjalizowanych sklepach
Retail sale of cosmetic and toilet articles
Treść wyrażeń określonych w niniejszym rozporządzeniu wykorzystywanych do celów znakowania jaj i opakowań podaje się co najmniej w języku lub językach Państwa Członkowskiego, w którym odbywa się sprzedaż detaliczna jaj lub są one wykorzystywane w inny sposób.
The forms of wording defined in this Regulation for use on eggs and packs shall be expressed at least in the language or languages of the Member State in which retailing or any other use takes place.
Sprzedaż, serwisowanie i naprawy pojazdów mechanicznych i motocykli; sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów samochodowych
Sale, maintenance and repair of motor vehicles and motor cycles; retail sale of automotive fuel
Nocibé: sprzedaż detaliczna luksusowych perfum, środków pielęgnacji urody, kosmetyków i parafarmaceutyków.
for Nocibé: retail of luxury perfumes, beauty products, cosmetics and parapharmacy products.
sprzedaż detaliczna energii elektrycznej odbiorcom końcowym na wolnym rynku energii elektrycznej na całym terytorium Republiki Włoskiej.
retail sale of electricity to the final customers on the free electricity market in the entire territory of the Italian Republic.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 104. Pasujących: 104. Czas odpowiedzi: 95 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo