Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "sprzedawca" na angielski

Zobacz także: sprzedawca systemu
Wyszukaj sprzedawca w: Definicja Synonimy
seller
vendor
salesman
clerk
dealer
shopkeeper
grocer
sales clerk
retailer
selling
trader
Chandler

Sugestie

Niewidomy sprzedawca mięsa stara się mnie pomóc?
Seller meat blind I'm trying to help me?
Wasz sprzedawca diamentów, podał nam fałszywe nazwisko.
Your diamond seller gave us a fake name.
Z kolei nasz sprzedawca krewetek, sprzedaje wyłącznie krewetki.
Our shrimp vendor only sells shrimp.
Bart, przyszedł twój sprzedawca komiksów.
Bart! Your comic vendor's here.
Możliwe, że ten sprzedawca będzie wkrótce wolny.
It might be that the salesman will be available soon.
Oby to nie był sprzedawca samochodów.
I just hope I don't get another car salesman.
Cóż, jest jak dobry sprzedawca.
Well, he's like a good salesman.
Nie, biały sprzedawca butów chciał zabić mojego syna.
No, a white shoe salesman tried to murder my son.
Nieważne jak go potraktujesz... dobry sprzedawca zawsze wraca.
No matter how you put him down... a good salesman always bounces back.
Wiesz co mnie zastanawia? Miasto jest pełne przerażonych kobiet... a ten sprzedawca ogórków, całkowity nieznajomy... dostaje się do ich łóżek bez żadnego problemu.
You know what gets me... is here is a city with the women in it supposedly terrified of the Strangler... and this pickle salesman, a total stranger... talks his way into their beds without any trouble at all.
Prawdopodobnie to sprzedawca maszyn do szycia.
It's probably a sewing machine salesman.
Na pewno dobry z ciebie sprzedawca.
I'm sure you're quite the salesman.
Niewidomy sprzedawca mięsa stara się mnie pomóc?
The blind beef salesman is trying to help me?
Pierwsza ofiara, Kevin O'Malley, sprzedawca maszyn do szycia.
The first victim: Mr. Kevin O'Malley, sewing machine salesman.
Obiekt Jeden i sprzedawca weszli do biura.
Hub, Mobile One and seller have entered the office.
Więc sprzedawca piłek golfowych był zbyt naćpany żeby ją zabić.
So golf ball salesman was too doped up to kill her.
Teraz ten zwykły sprzedawca stał się docenianym managerem.
Now that salesman has become a respected sales manager.
Więc co z ciebie za sprzedawca?
Then what kind of seller are you?
Taki skuteczny sprzedawca... i taka historia?
Such a successful salesman - and now this?
Należy sprecyzować, że sprzedawca musi uzyskać dokument identyfikacyjny od władz państwa członkowskiego przeznaczenia przed rozpoczęciem sprzedaży wysyłkowej.
There is a need to specify that the vendor should obtain an identification document from the authorities of the Member State of dispatch before commencing his distance selling activities.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 945. Pasujących: 945. Czas odpowiedzi: 70 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo