Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "stłuczenie" na angielski

contusion
bruise
breakage
stinger
bruising
breaking a
bruised
Poza raną, ma przynajmniej jedno złamane żebro i paskudne stłuczenie.
Besides the laceration, he's got at least one broken rib and a nasty contusion.
Siła uderzenia spowodowała poważne stłuczenie rdzenia kręgowego.
Impact caused a severe contusion to the spinal cord.
Kopnięcie musiało wywołać jakieś wewnętrzne stłuczenie.
The kick must have caused some sort of internal bruise.
Ma także paskudne stłuczenie na żebrach.
He's also got a nasty bruise on his rib cage.
Jednakże dopuszcza się stłuczenie lustra, jeśli spełniony jest jeden z dwóch następujących warunków:
However, breakage of the mirror will be allowed if one of the following conditions is fulfilled:
różne zdjęcia - wykończenie dotykowy, części zamienne, stłuczenie
different pictures - finishing touch, spare parts, breakage
Ma pokaźne stłuczenie z tyłu głowy.
He has a sizable contusion on the back of his head.
Na oryginalnej fotografii, to mogło wyglądać na poważne stłuczenie.
In the original photograph, it would've looked like a severe bruise.
Małe stłuczenie na koniuszku palca, ale brak zewnętrznych oznak urazów.
Small bruise on the fingertip, but no outward signs of trauma.
Tak, to jest stare stłuczenie.
Yes, there is an old contusion.
Twoje dziecko ma lekkie stłuczenie mózgu.
Your baby has a slight brain contusion.
Niewielkie stłuczenie, na razie nic innego nie mogę stwierdzić.
Other than this slight contusion, there's nothing that shows up yet.
Tutaj jest to stłuczenie, o którym wam mówiłam.
Here's the bruise I was telling you about.
Utopienie. Z tyłu głowy ma okropne stłuczenie.
And there's a nasty contusion on the back of her head.
Moja diagnoza: krwiak, stłuczenie.
My diagnosis... hematoma, contusion.
Znalazłem, też duże stłuczenie na jej głowie.
I also found a large contusion on her head.
Ponadto ofiara ma na głowie niewielkie stłuczenie, które nie powstało w wyniku upadku.
Additionally, there is a small contusion on the side of her head, not caused by the fall.
Znalazłem również okołośmiertne stłuczenie na miednicy, dokładnie na przedniej krzywiźnie prawego grzebienia biodrowego.
I also found a perimortem bruise on the pelvis, specifically the frontal curve of the right iliac crest.
Urazy i zatrucia Rzadko: stłuczenie, niejadowite ukąszenia/ użądlenia.
Injury and poisoning, and procedural complications Rare: contusion, non-venomous bite/ sting.
Rito, ucierpiałaś w wypadku na stłuczenie mózgu, i lekarze powiedzieli ci, że stąd wynikają twoje zmiany osobowości.
Rita, you suffered a cerebral contusion from the crash, and the doctors told you that that is what caused your personality to change.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 150. Pasujących: 150. Czas odpowiedzi: 70 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo