Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "stać w kolejce" na angielski

Wyszukaj stać w kolejce w: Definicja Synonimy
stand in line
wait in line
queue
line up
get in line
stand in the line
standing in line
queuing up
Tu nie trzeba stać w kolejce po jedzenie.
No need to stand in line for food anymore.
Musiałem iść do sądu i stać w kolejce normalnych ludzi, chcących pozwolenia na nauczanie czy wędkowanie.
I had to go down to the courthouse and stand in line with ordinary people wanting fishing licences and learner's permits.
Żebym nie musiała stać w kolejce.
So that I wouldn't have to wait in line.
Nie musiałem stać w kolejce w piekarni po świeży chleb w niedzielę rano.
I didn't have to wait in line at the bakery on Sunday mornings for fresh bread.
Po chleb i mleko godzinę musisz stać w kolejce.
You spend hours in a queue to get bread and milk.
Musiałeś stać w kolejce przez 14 godzin...
You had to queue for 14 hours...
Nie przyszłam tu po to żeby stać w kolejce.
No, I did not come here to wait in line.
To krańcowa degradacja... być zmuszonym stać w kolejce z osobami nieumytymi.
This is the ultimate degradation... forced to stand in line with the great unwashed.
W dodatku nie musiałaś stać w kolejce.
And you didn't even have to wait in line.
Gwiazdy rocka nie muszą stać w kolejce.
Rock stars don't wait in line.
Musiałeś stać w kolejce przez 14 godzin, aby skorzystać ubikacji.
You had to queue for 14 hours to use the lavatories.
Jeśli nauczysz się tej sztuczki, nie będziesz musiała nigdy stać w kolejce.
If you learn this trick, you'll never have to stand in line again.
Nie trzeba było stać w kolejce, proszę pani.
There was no need to queue, madam.
Manny powiedział, że chcesz porzucić moje dziedzictwo żebyś nie musiał stać w kolejce na lotnisku.
Manny told me that you want me to give up my heritage so that you don't have to wait in line at the airport.
Nie wierzę, ile trzeba stać w kolejce, żeby poprawić sobie kreski.
I can't believe how long you have to wait in line to do a line.
Można zarezerwować bilety w internecie, nie trzeba stać w kolejce
You can book tickets online now, there's no need to queue
Jeśli uważasz, że musisz wziąć na siebie winę za śmierć Doma, Hetty, to będziesz musiała stać w kolejce.
If you feel the need to take the blame For Dom's death, Hetty, You're going to have to stand in line.
Musisz przestrzegać tych wszystkich zasad, musisz wypełniać formularze, musisz stać w kolejce po zezwolenia.
You got to obey all these rules, you got to fill out forms, you got to stand in line to get licenses for things.
Wkładasz ją do maszyny, i ona mówi ci, kiedy wracać, więc... więc, wiesz, nie musisz stać w kolejce.
You put into a machine, and it tells you when to come back so... so, you know, you don't have to wait in line.
Czy byłam wkurzona, że musiałam wstać o 5:00 rano i stać w kolejce?
Was I bummed to get up at 5:00 in the morning and wait in line?
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 76. Pasujących: 76. Czas odpowiedzi: 73 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo