Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "stanąć" na angielski

Zobacz także: stanąć na nogi
Wyszukaj stanąć w: Definicja Synonimy
stand
face
stand up
step
confront
rise
stay up
stop take come go stay
standing
defend
side

Sugestie

Teraz musisz starać się stanąć na własnych nogach.
Now you got to get out there... try to stand on your own two feet.
Będę zaszczycona móc z panią stanąć.
It will be my honor to stand with you.
Aby stanąć przed zwiększonym niebezpieczeństwem złapię tego krokodyla rękami.
And I'll face the added danger of having to catch this crocodile by hand.
Nicole... postaraj się stanąć prosto.
Nicole... once you get down, try to stand up straight.
Prosimy stanąć pod ścianą i zachować ciszę.
Please stand up against the walls and remain silent.
W międzyczasie... najlepiej stanąć za czymś ogniotrwałym.
In the meantime... best stand behind something flame resistant.
Przypuszczam, że powinniśmy stanąć tutaj.
Man: I suppose we should stand over here.
Potrzebuję mojego ślicznego asystenta by stanąć obok mnie.
I need my lovely assistant to stand next to me.
Możesz stanąć na baczność, Slocumb.
You can stand at attention there, Slocumb.
Musisz sam stanąć na swoich nogach.
You have to stand on your own two feet.
Ktoś musi stanąć w obronie praw 500 milionów europejskich obywateli.
Someone has to stand up and defend the rights of the 500 million European citizens.
Każ ludziom stanąć w szeregu koło ciężarówki.
Have the men stand down and fall in by the lorry.
Pewnego dnia znów będziemy musieli stanąć i walczyć.
One day soon we will once again have to stand and fight.
Może powinien stanąć bliżej tej tabliczki.
Perhaps he should stand closer to this tablet.
Przegrałaś i musisz stanąć za swoim krzesłem.
You've lost and must stand behind your chair.
Próbuję stanąć i zapominam o snach.
I try to stand, and I forget about it.
Proszę stanąć dokładnie w środku teleportu...
Stand right in the middle of the teleport, please.
Będę musiał stanąć po stronie Gideona.
I'll have to stand with Gideon on this one.
Tata powiedział, mamy spotkać łabędzie bo wkrótce stanąć.
Come. Dad said we have to meet the swans because they soon stand.
Nowy urlop będzie stanąć na własnych.
The new vacation will stand on its own.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 2427. Pasujących: 2427. Czas odpowiedzi: 57 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo