Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "stanąć w kolejce" na angielski

Wyszukaj stanąć w kolejce w: Definicja Synonimy
stand in line
wait in line
get in line
Jak chce się pani wykąpać, trzeba stanąć w kolejce.
You want a shower around here, you'll stand in line.
Teraz Clelia musi stanąć w kolejce przez dwie lub trzy godziny każdego popołudnia żeby zdobyć malutką porcję ryżu.
Now, Clelia has to stand in line for two or three hours every afternoon for just a small portion of rice.
Powiedziałem tylko, że powinieneś stanąć w kolejce, jak wszyscy.
I just said you should wait in line like everybody else.
Musiałem stanąć w kolejce z innymi ludźmi FBI.
I had to wait in line with the rest of the Feds.
Cóż, będzie musiał wziąć numerek i stanąć w kolejce za innymi czarownikami.
Well, he'll have to take a number and get in line behind the other warlocks.
Obawiam się, że będziesz musiał stanąć w kolejce.
You're going to have to get in line, I'm afraid.
Musieliby stanąć w kolejce za mną.
They will have to get in line behind me.
Dobrze, proszę więc stanąć w kolejce.
OK, then get in line.
Jeśli przyszliście po Bransolety Primer, musicie stanąć w kolejce.
If you're here for the Primer bracelets, y'all need to get in line.
Powiedział, że jeśli chcę prawa i porządku, powinienem wrócić i stanąć w kolejce po chleb.
He says that if I want law and order... I should go back and stand in line for bread.
Amy, czy nie uważasz, że powinniśmy już iść stanąć w kolejce?
Amy, don't you agree we should leave now and get in line?
Nie możesz stanąć w kolejce, jak wszyscy?
You can not stand in line, like us?
Będą musieli stanąć w kolejce...
Well, they'll have to get in line...
Musisz stanąć w kolejce.
Well, get in line.
Możesz stanąć w kolejce przede mną.
Well, you can go in front of me.
Już czas iść stanąć w kolejce.
To może stanąć w kolejce za tym gościem.
He can get in linebehind that guy.
Panie Thompson, proszę stanąć w kolejce.
Okay Mister Thompson, voting line is right over there.
Że czas stanąć w kolejce po zasiłek.
Meaning it's time for me to join the pension queue.
Powinniśmy stanąć w kolejce 2 godziny temu, jeśli chcemy zjeść przed 20.
We should've been in line two hours ago If we wanted to eat by eight.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 45. Pasujących: 45. Czas odpowiedzi: 75 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo