Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "stan umysłu" na angielski

Wyszukaj stan umysłu w: Definicja Synonimy
state of mind
mental state
mental status
Bycie nieszczęśliwym, to stan umysłu.
Being unhappy, that's a state of mind.
Dokładnie ta frustracja zdominuje obecny stan umysłu tej kobiety.
And it's precisely that frustration which dominates this woman's present state of mind.
Jeżeli będziesz miał szansę, wprowadź Wiatr w swój stan umysłu.
Besides, if you have the chance, try to bring Wind into your mental state.
wprowadź Wiatr w swój stan umysłu... i poskrom jego złe serce.
Try to bring Wind into the mental state and tame his evil heart.
Szczęście to stan umysłu, Johnny.
Happiness is a state of mind, Johnny.
Miłość to stan umysłu, Shirley.
Love is a state of mind, Shirley.
Sama nie wiem... stan umysłu.
I don't know... a state of mind.
Możesz odkryć stan umysłu podczas twojego delirium.
You can rediscover the state of mind during your delirium.
Człowieczeństwo to nie gatunek, tylko stan umysłu.
Humanity isn't a species, it's a state of mind.
Skromność to stan umysłu, Michael.
Modesty is a state of mind, Michael.
Może całkowicie zmienic twój stan umysłu.
It can completely alter your state of mind.
Związki mogą wpływać na stan umysłu.
Relationships can affect an undercover's state of mind.
Obecnie stan umysłu Stephena Saundersa pozostawia wiele do życzenia.
Right now Stephen Saunders is in a vengeful state of mind.
To nie tylko miasto, ale i stan umysłu.
Not just a place, but a state of mind.
Aby osiągnąć Fudoshin, pogodny stan umysłu.
To achieve Fudoshin, unruffled state of mind.
Dla mnie, prawdziwy relaks to stan umysłu.
To me, true relaxationis a state of mind.
Główną przeszkodą postępów w Bośni jest stan umysłu, poczucie bezsilności, które paraliżuje miejscową ludność i instytucje.
The main obstacle to progress in Bosnia is the state of mind, the feeling of powerlessness, which is paralysing people and institutions there.
Bieda to także stan umysłu, który wiąże się z utratą godności i poniżeniem.
Poverty is also the state of mind associated with loss of dignity and humiliation.
Nie, przegrywanie, to stan umysłu.
No, losing, it's a state of mind.
Gdy przekroczysz wrota bólu, wchodzisz w inny stan umysłu.
The moment you really go through the door of pain you enter to another state of mind.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 136. Pasujących: 136. Czas odpowiedzi: 77 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo