Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "stanowisko robocze" na angielski

Wyszukaj stanowisko robocze w: Definicja Synonimy
workstation
working position
"stanowisko robocze" oznacza wyposażenie i sprzęt techniczny wykorzystywany przez członka personelu służb ruchu lotniczego do wykonywania zadań związanych z jego pracą;
"working position" means the furniture and technical equipment at which a member of the air traffic services staff undertakes task associated with their job;
W celu przyznania uprawnienia uzupełniającego w jednostce, krajowe organy nadzorcze wymagają, aby kandydat spełnił określone warunki związane z takim uprawnieniem uzupełniającym, określając odpowiednią jednostkę, sektor lub stanowisko robocze.
In order to grant a unit endorsement, the national supervisory authorities shall require the applicant to fulfil the particular conditions associated with this endorsement, specifying the unit, sector or working position.
w wypadku przeniesienia na inne stanowisko robocze;
in the event of a transfer or a change of job,
Tu będzie moje stanowisko robocze, musi być dobrze oświetlone.
If this is going to be my work station, I want it well-lit.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 4. Pasujących: 4. Czas odpowiedzi: 22 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo