Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "stara kobieta" na angielski

Wyszukaj stara kobieta w: Definicja Synonimy

Sugestie

Ostatnim razem wyglądałaś jak smutna stara kobieta.
Last time, you look like sad old woman.
Bogata stara kobieta, sierota, pokojówka.
It was a wealthy old woman, an orphan, a maid.
Ta stara kobieta musi go znać.
That old lady must know him.
Bardzo stara kobieta w czerni, która ich wspiera.
A very old lady in black who hovers.
Na zewnątrz lata pomarszczona stara kobieta.
There's a wrinkled old woman floating outside the Forward Portal.
Ta stara kobieta wystraszyła mnie tym.
The old woman scared me with it.
To tylko stara kobieta, która przeżyła swego syna.
She's an old lady who just outlived her son.
Jakaś stara kobieta biegła do niego.
Some old woman ran into him.
Zobaczymy, jak stara kobieta cieszy sie ponownie.
Let's see, how the old lady's broken stick got joined again.
Nie wiem co jest straszniejsze, ten potwór czy ta straszna stara kobieta.
I don't know what's scarier, the monster or that scary old lady.
Nie potrzebujesz tego, John... słaba, stara kobieta, która upada pod prysznicem.
You don't need this, John... a frail, old woman who falls in the shower.
Nawet Sukeena nie mogła jej przekonać, że ta stara kobieta była oszustką...
Not even Sukeena could convince her that the old lady was a fraud.
To stara kobieta Mamy trochę dziwny smak.
This old lady's got some strange taste.
Jesteś jak stara kobieta z szynką pod pachą błagająca o chleb.
You're like the old woman with ham under her arm, crying for bread.
Stała tam niedaleko taka stara kobieta i wszystko widziała.
There was this old woman standing nearby and she saw all this.
Ta stara kobieta może być prawdopodobnym kandydatem, ale to mógł być jakiś członek rodziny.
The old woman would be a likely candidate, but it could be any family member.
To jest to przed czym stara kobieta próbowała ochronić rodzinę.
It's what the old woman was trying to protect the family from.
To nie może być, że tym miejscem rządzi mała, stara kobieta w szalu.
It's not a little old woman in a shawl running this place.
Oczywiście próbujesz mi powiedzieć, że męczy cię... ta gruba i stara kobieta, z którą się ożeniłeś.
But, obviously, what you're tring to say is that you're just tired... of the fat, old woman that you got married to.
Ale jest taka stara kobieta zwana Ciotką Durgą, ona wie o wszystkim i wszystkich.
But there is an old lady called Durga Aunty who knows everything and everyone.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 138. Pasujących: 138. Czas odpowiedzi: 109 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo