Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "stara panna" na angielski

Wyszukaj stara panna w: Definicja Synonimy
old maid
spinster
old lady

Sugestie

Wydaje się, że to jakaś stara panna...
Seems like it's some old maid...
Nie ma nic gorszego, jak użalająca się nad sobą stara panna.
There's nothing worse than a self-pitying old maid.
Straci swój blask i skończy jako stara panna, jak Elinor.
She will lose her bloom and end a spinster like Elinor.
Panie Thornton, oto pani Mary Kate Danaher, stara panna.
Mr Sean Thornton, bachelor, meet Miss Mary Kate Danaher, spinster.
Ale, Wasza Wysokość, nie możesz umrzeć jako stara panna.
But, Your Majesty, you cannot die an old maid.
Nigdy w życiu nie użyłem słów "stara panna".
I never used the word spinster in my life.
W mojej nowej roli swojej córki stara panna?
In my new role as your spinster daughter?
Wyjść za niewłaściwego mężczyznę czy umrzeć jako samotna stara panna?
To marry the wrong man or to die a lonely old maid?
Nie chcę umrzeć jako stara panna.
You think I want to die a spinster?
Ta stara panna Jia-Jen, przyklei się do ciebie na całe życie... chyba że ją ożenisz!
That old maid of yours, Jia-Jen, will stick to you for life... unless you marry her off!
i każda kobieta, stara panna, żona, każda kobieta żałuje, więc czytamy o twoich bohaterkach i czujemy się znów młode i zakochane i pełne nadzieii jakbyśmy mogły dokonać tego wyboru jeszcze raz.
And every woman, spinster, wife, every woman has regrets, so we read about your heroines and feel young again and in love and full of hope as if we can make that choice again.
Stara panna ciocia, jest idealną osobą do wybrania prezentów dla młodych dziewcząt.
A spinster aunt is ideal to select presents for young girls.
Stara panna, łysa, trzy czarne koty.
Spinster, bald, three black cats.
Stara panna, czy to ma być śmieszne?
Old maid? ls this supposed to be funny?
Nie krzycz jak stara panna
Stop fondling the spinster now.
Veronica Mars, stara panna.
Veronica Mars, spinster.
Ale to stara panna.
But she's a spinster.
Celestine zmarła jako stara panna.
Celestine died an old maid.
"Bezdomna stara panna".
"Decrepit homeless spinster".
Miss Driscoll, smutna, stara panna, nauczycielka w-f?
Miss Driscoll, the sad spinster gym teacher at Stars Hollow High has caught me up -
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 56. Pasujących: 56. Czas odpowiedzi: 52 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo