Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "starszy" na angielski

Wyszukaj starszy w: Definicja Synonimy

Sugestie

484
100
67
65
59
Będę starszy przyszłym roku w Yale.
I'll be a senior next year at Yale.
Dziękuję za mundur, towarzyszu starszy lejtnancie.
Thank you for the uniform, comrade senior lieutenant.
Wsparcie kolekcję hubot wolne opieki starszy.
Support the collection for a hubot-free elder care.
Jeśli pozwolisz mi wyjaśnić, czcigodny starszy.
If you'll permit me to explain, Honourable Elder.
To starszy niewidomy mężczyzna i ośmioletnia dziewczynka.
Are a elderly blind man and a eight-year-old girl.
Jestem od niej 30 lat starszy.
Yes. - I'm 30 years her senior.
Kapitan Hanks to starszy oficer... Rady Polityki Personalnej Pentagonu.
Captain Hanks is the senior officer... of the Personnel Policy Control Board at the Pentagon.
Przepraszam, że złamałem regulamin, starszy listonoszu Groat.
I'm sorry I broke the regulations, senior postman Groat.
James King, starszy zarządca funduszy.
James King, Senior Fund Manager, Wealthrop Funds.
To starszy partner firmy, Jordan Wethersby.
This is the firm's senior partner, jordan wethersby.
Główny strateg i starszy doradca na wiceprezesa.
Chief strategist and senior counselor to the vice president.
Kiedy pracowałem jako starszy chirurg w szpitalu St Dunstan...
While I was working as a senior surgeon at St Dunstan's hospital.
Jako starszy rezydent, przyjąłem wezwanie.
As a senior resident, I was on call.
Boris Czmerick, starszy oficer agencji/został znaleziony martwy...
Boris Czmerick, a senior officer for the agency was found dead...
Frank Haynam, starszy inżynier z biura w Nowym Jorku.
Frank Haynam, senior engineer at the New York field office.
Panie Caffrey, pracował pan 2 tygodnie jako starszy analityk biochemiczny w Caplin Environmental.
Mr. Caffrey, for two weeks you worked as a highly successful senior biochemical analyst at Caplin Environmental.
Starszy lejtnancie, przed wami stoi starszy stopniem.
There's a Senior lieutenant, standing before you, senior level.
To starszy mężczyzna wykorzystujący młode dziewczęta.
It is an older man taking advantage of a young girl.
Kiedy skończył, starszy pielgrzym powiedział...
When he's done, one of the older pilgrims says...
Jak będziesz starszy, to zrozumiesz.
When you're older, you'll understand.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 2613. Pasujących: 2613. Czas odpowiedzi: 72 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo