Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "starych przyjaciół" na angielski

Wyszukaj starych przyjaciół w: Definicja Synonimy
old friends
old friend
Czasami gwiazdy łączą dwóch starych przyjaciół.
Sometimes the stars align For two old friends to come together.
Zawsze jest minuta dla starych przyjaciół i kochanków.
There's always a minute for old friends and lovers.
Dowody przeciwko tobie będą gromadzone przez moich starych przyjaciół.
The evidence against you will be collected by my old friend.
Kilkoro starych przyjaciół moich i ojca.
Old friends of your daddy's and mine.
Za starych przyjaciół i nowe początki.
(russell) to old friends and new beginnings.
Dobrze jest znów widzieć starych przyjaciół.
It's good to see old friends again.
Nie wiem, czy przeżyję kolejną wizytę starych przyjaciół.
I'm not certain I can survive any more visits from old friends.
Chyba zostawię starych przyjaciół, by to obgadali.
Well, I think I'll leave you two old friends to talk this over.
Może staram się wskrzesić kilku starych przyjaciół.
Maybe I'm trying to resurrect a few old friends.
Robię dla starych przyjaciół, Watson.
Well, I do for old friends, Watson.
Wpadliśmy na siebie jak dwójka starych przyjaciół.
It was like two old friends running into each other.
Czuję się zagubiony wśród starych przyjaciół twoich rodziców.
I seem to be outnumbered by your parents' old friends.
Udawajmy, że wypatrujemy starych przyjaciół.
Let's-let's pretend That we are looking for old friends.
O'Neill może poczekać na 2 starych przyjaciół.
O'Neill can wait for two old friends.
Cóż, pomyślałem sobie, że odwiedzi naszych starych przyjaciół.
Well, I figured he might drop in on some of our old friends.
Pan Fong ma dużo starych przyjaciół.
Mr. Fong has many old friends.
Najbardziej kocham w Nowym Jorku to... że zawsze wpadasz na starych przyjaciół.
You know, the thing I love most about New York is that you're always running into old friends.
Zawsze dobrze jest zobaczyć starych przyjaciół.
Always good to see old friends.
Nigdy nie zapominam starych przyjaciół, Tuco.
I never forget old friends, Tuco.
Teraz, zejdziemy na dół razem, swobodnie, jak trójka starych przyjaciół.
Now we're going to walk downstairs together, casually, like three old friends.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 153. Pasujących: 153. Czas odpowiedzi: 122 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo