Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "statek kosmiczny" na angielski

Wyszukaj statek kosmiczny w: Definicja Synonimy
spaceship
spacecraft
starship
space ship
rocket ship
flying saucer
Potem ona się wzbiła jak piękny statek kosmiczny.
And then she took off like this beautiful spaceship into the night.
Zostaniesz przeniesiony na nasz statek kosmiczny.
We'll beam you up to our spaceship.
Zobaczmy ten statek kosmiczny z bliska.
Let's go see the spacecraft up close.
Oddaje do naszej dyspozycji swój statek kosmiczny i broń.
We can use her spacecraft and weaponry.
Świetny statek kosmiczny, wyprawy w głąb galaktyki.
A great starship on the far reaches of the galaxy.
Pewnego dnia ja też będę wracał na mój statek kosmiczny.
Someday, I'll be leaving for my starship, too.
To jest śliczny statek kosmiczny tam.
That is a lovely spaceship there.
Na planecie rozbił się jednoosobowy statek kosmiczny.
A one-man spaceship crashed on the planet.
Ruszamy tam, dokąd nasz statek kosmiczny.
Where that spaceship goes, we go.
Wiemy, że statek kosmiczny najeźdźców musi być w pobliżu...
Knowing the invader's spaceship must be in the area...
Zakłócenia radiowe stwarzane przez niewidzialny statek kosmiczny... były kluczem do jego lokalizacji.
The radio jamming set up by the invisible spaceship... was the only key to the location of the ship.
I pewnie schowałeś mój statek kosmiczny na strychu.
I suppose you stashed my spaceship in the attic.
W latach 50 mieliście ten statek kosmiczny.
In the 1950s, you had that spaceship.
Mój ojciec znalazł na pustyni w Nowym Meksyku statek kosmiczny.
My father found a spaceship in the New Mexico desert.
Mamo, tato, właśnie widziałem prawdziwy statek kosmiczny.
Mommy, Daddy, I just saw a real spaceship.
Prawdziwy, realny, autentyczny statek kosmiczny z kosmosu.
A real, live, honest-to-goodness spaceship from outer space, it is.
Atak potwora, ludzie zamieniający się w szlam, statek kosmiczny.
Monster attack, people getting slimed, spaceship.
Jesteś jak ten statek kosmiczny, Roland.
You're the spaceship, Roland.
Pamiętasz ten statek kosmiczny, który widziałam podczas ostatniego deszczu?
okay, well, you know that spacecraft that I saw during this last shower?
Za kilka minut, ten statek kosmiczny poniesie mnie daleko na historyczną misję.
In a few minutes, this spaceship will carry me off on a historic mission.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 417. Pasujących: 417. Czas odpowiedzi: 91 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo