Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "steward" na angielski

Wyszukaj steward w: Definicja Synonimy
steward
Stewart
Stuart
purser
flight attendant
Jak myślisz, gdzie steward wszystko przygotował?
Where do you suppose the steward set it up?
W zeszłym tygodniu, że steward przyniósł mi dodatkową szampon.
Last week, that steward brought me extra shampoo.
Barbara Bel Geddes i James Steward nie są razem w kadrze.
We never see Barbara Bel Geddes... or James Stewart in the same shot.
Gdy Steward zniknął to cały plac zabaw jest pod moją kontrolą.
With Stewart out of the picture, this whole playground is under my control.
Nie, steward, próbowaliśmy tak już wcześniej.
No, Stuart, we've tried that before.
Co wywołało takie uczucia, steward?
Well, what triggered those feelings, Stuart?
Stał obok, ten steward z wyrazem winy na twarzy.
He's standin' there, that steward with the guilty look on his face.
Jak myśIisz, gdzie steward wszystko przygotował?
Where do you suppose the steward set it up?
Inny członek zespołu saperów oraz okrętowy steward zabici w eksplozji.
Another squad member and a ship's steward killed in the explosion.
steward, proszę cię abyś upoważnił siebie do odejścia.
Stuart, I am asking you to empower yourself and leave.
Michel Poiccard, 5 stóp 9 cali, brązowe włosy, były steward Air France.
Michel Poiccard, 5 ft. 9, brown hair, former Air France steward.
steward, niektórzy ludzie naprawdę nie powinni mieć dzieci.
Stuart, some people really shouldn't have kids.
Przyjaciela dla swojej córki? steward, niektórzy ludzie naprawdę nie powinni mieć dzieci. domyślam się, że nie zdałem testu ponieważ ona przez nią czułem się taki wielki.
Stuart, some people really shouldn't have kids. I guess I didn't pass the test because she made me feel about this big.
Ten sam, który był zatrudniony w pani domu jako lokaj, na jachcie jako steward, i który został następnie zamordowany.
The man who was employed in your house as a butler... and on your yacht as a steward, and who was subsequently murdered.
Ten nazywa się "The steward".
It's called "Le Steward."
Hej, steward, czy mamy jeszcze coś w kubryku?
Well, steward, anything from the commissary yet?
Nie ten pan we własnej osobie, on jest nadal półprzytomny, ale zrobiłem to, co zrobiłby każdy dobry steward. Ok?
Not the man himself, he's still drifting in and out of consciousness, but I just did what any good steward would do.
Kiedy badał Weston Steward Strzelanie kapitana, nie byłem Grimm.
When she was investigating Weston Steward shooting the captain, I wasn't a Grimm.
Steward powiedział że został zaatakowany przez trzech ludzi.
Steward said he was attacked in his home by three people.
Weston Steward, Hundjager pracujący dla Rodziny Królewskiej.
Weston steward, a Hundjager working with the royal family.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 130. Pasujących: 130. Czas odpowiedzi: 61 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo