Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "stolarz" na angielski

Wyszukaj stolarz w: Definicja Synonimy
carpenter
joiner
carpentry
Poprzednia stolarz nie zrobił bardzo dobrą robotę.
The previous carpenter did not do very good work.
Herman Kallenbach... nasz główny stolarz oraz nasz główny ofiarodawca.
Herman Kallenbach... our chief carpenter, also our chief benefactor.
stolarz (t'TischlerŤ),
joiner ("Tischler"),
Pracował jako stolarz przez 24 lata.
He worked in carpentry for 24 years.
Wiem, ale podobno to dobry stolarz.
I know, but he's supposed to be a really good carpenter.
Prawdziwy stolarz... to taki, który potrafi zbudować dom w swoim sercu.
A true carpenter... is the one that can build a house in his heart.
Wiesz, czym prawdziwy stolarz różni się od tych udających?
You know how a real carpenter is different from a sham one?
Wiem, że to świetny stolarz, ale to jest...
I mean, I knew he was a good carpenter, but...
Okazuje się, że pan stolarz uczył się fachu w Sing Singu, gdzie odsiedział 8 do 10 lat za napad z bronią w latach 90.
Turns out the Westlakes' carpenter learned his trade at Sing Sing, where he did eight to ten for armed robbery back in the late '90s.
Dlaczego tak cię obchodzi to, co myśli o tobie jakiś stolarz z Elk Snout?
Why in the world do you care what some carpenter from Elk Snout thinks of you?
Myślicie pewnie, że stolarz miał szczęście, że sprawy tak się potoczyły... miał szczęście wejść do tego właśnie banku.
Sure, you think that carpenter was lucky the way things work out - that he was lucky to go in just that bank.
Dawno, dawno temu był sobie ciężko pracujący młody stolarz, zwany Józef, i pewnego dnia, Józef i jego przyjaciel Robby spędzali razem czas...
Many years ago there was a hardworking young carpenter named Joseph, and one day, Joseph and his friend Robby were hanging...
Stolarz mówi, że przyszedł w sprawie jakichś drzwi.
Carpenter says he's come about some doors.
Stolarz z trudem wychował siódemkę dzieci, teraz ja przejąłem całą posiadłość.
Carpenter, struggling to raise seven children, now I own the whole property.
Pewnego razu był sobie stolarz.
Once upon a time there was a carpenter.
Prawdziwy stolarz ją dostrzeże.
A real carpenter can see that.
zacząłem jako stolarz na statku.
I started off as a ship's carpenter.
Jeśli ja, mój główny stolarz i wy, doskonali fachowcy... skupimy się nad projektem... jestem pewien, że wyrobimy się w terminie.
If I and my head carpenter and you, the expert carpetners are to focus on this project.
Frezarka Żołnierzy i Stolarz.
Soldiers Miller and Carpenter.
Stolarz wygląda na dostosowanego, ale gdy zobaczy umierającą córkę, z pewnością się obudzi.
Carpenter may seem well-adjusted now, but if he sees his daughter executed, he'll wake up for sure.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 71. Pasujących: 71. Czas odpowiedzi: 64 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo