Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "strój kąpielowy" na angielski

Wyszukaj strój kąpielowy w: Definicja Synonimy
bathing suit
swimsuit
swimwear
Kiedy go odwrócę jej strój kąpielowy spada.
When I tilt it, her bathing suit falls right off.
Zobaczmy czy Portia wzięła ze sobą swój strój kąpielowy.
Let me see if Portia took her bathing suit with her.
Jak ci faceci są modele strój kąpielowy...
Like you guys are swimsuit models...
Chyba chodziło o twój strój kąpielowy.
I think that was your swimsuit.
Materiały te nadają się na strój kąpielowy.
The fabrics are suitable for swimwear.
I on będzie tam jak strój kąpielowy.
and he'll be in there like swimwear.
Jeżeli masz na sobie gorący strój kąpielowy, obiecuję...
If you wear a hot bathing suit, I promise...
Daj spokój, to zasłania więcej niż mój strój kąpielowy.
Come on, this covers up more than my bathing suit.
To dlatego jeszcze zakładam mój europejski strój kąpielowy tutaj w Stanach.
And that's why I'm yet to wear my European bathing suit here in the States.
Miałaś na sobie biały strój kąpielowy w Roney.
You were wearing a white bathing suit at the Roney.
Poszłam do domu po mój strój kąpielowy.
I went home to get my bathing suit.
To mój strój kąpielowy z liceum.
My bathing suit from high school.
Miałam iny strój kąpielowy, woda nie była niebieska.
My bathing suit was different, the water wasn't blue.
I pamiętam, że wkładałam mój strój kąpielowy codziennie pod ciuchy.
And I remember I wore my bathing suit under my clothes every day.
Ubrałam mój niebieski strój kąpielowy, bo zielony był wciąż mokry.
I wore my blue bathing suit 'Cause my green one was still wet.
McNally, twój strój kąpielowy jest jeszcze mokry.
[Scoffs] McNally, your bathing suit's still wet.
Nazwałaś mnie oszustką, gdy ubrałam wyściełany strój kąpielowy.
You said I was a fraud for wearing a padded swimsuit.
Nie. Moj strój kąpielowy jest odrażający.
No My bathing suit is like boy repellent
Ostatni jeden do basenu musi mieć na sobie ich strój kąpielowy.
Last one to the pool has to wear their bathing suit.
Jedyną rzeczą jaką miała w walizce był mały, czarny strój kąpielowy.
The only thing she packed was a teeny-tiny little black bathing suit.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 114. Pasujących: 114. Czas odpowiedzi: 62 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo