Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "strach" na angielski

Wyszukaj strach w: Definicja Synonimy

Sugestie

Do jakiego szaleństwa może doprowadzić strach.
How mad men are possessed b y fear.
Gdy patrzę na przestraszoną dziewczynę ogarnia mnie strach.
When I look at a scared girl, fear takes me over.
Czas przezwyciężyć ten irracjonalny i paraliżujący strach.
It's time to work through this irrational, paralysing terror.
Pamiętaj, że strach także jest formą komunikacji.
Always remember that terror is also a form of communication.
Słyszałem koronera: strach przed lataniem może...
I heard the forensic person: a fear of flying can...
Ten strach jest powodem prześladowań mniejszości.
That fear is why the minority is persecuted.
Już w łóżku ogarnia go strach.
Once on the bed... fear overcomes him.
Aubrey, znam strach przed przegraną.
Aubrey, I've known the fear of losing.
W tym świecie strach jest codziennością.
In this world, fear is a constant.
Nienawiść i strach to ta sama patologia.
Well, fear and hatred are part of the same pathology.
Mam "Emocjonalne reakcje na strach".
I've got as far as the emotional responses to fear.
Była taka strzelanina, taki strach.
There was so much shooting, such fear.
Dlatego jest to twój najgorszy strach.
That's why it's your greatest fear.
Przecież już pokonałam swój strach przed utonięciem.
How? I already conquered my fear of drowning.
Bez żadnych wskazówek, wrodzony strach pomaga im przetrwać.
Without any instruction, an innate fear helps them to survive.
Musisz przeniknąć w strach drugiego człowieka.
You must bask in the fear of other men.
Odebrałem twój strach, pokazałem drogę.
I took away your fear, and I showed you a path.
Zabrałem twój strach, pokazałem drogę.
I took away your fear, and I showed you a path.
Musisz nagle odczuć strach przed lataniem.
I'll need you to develop a sudden fear of flying.
Potem przyszedł strach i przegnali mnie.
Then fear came, and they chased me away.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 4338. Pasujących: 4338. Czas odpowiedzi: 71 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo