Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "strach na wróble" na angielski

Wyszukaj strach na wróble w: Definicja Synonimy
Wiesz, ten strach na wróble jest bardzo uroczy...
You know... that scarecrow is very likeable.
Bo to zły strach na wróble.
(Will) He's an evil scarecrow.
Projekt "metalowy strach na wróble".
Calling this... Project Metal Scarecrow.
Na pewno nie wygląda, jak strach na wróble.
Don't look like no scarecrow.
Potrafisz powiedzieć "strach na wróble"?
Can you say "scarecrow"?
Chociaż ci faceci na zewnątrz przezywali go "strach na wróble".
The guys outside, They were calling him "scarecrow," though.
Tak w sumie to byłby ze mnie niezły strach na wróble.
You know, I would make a really good scarecrow.
Człowiek bez tajemnic jest jak niewypchany strach na wróble.
A person without secrets is like a scarecrow without stuffing.
Znaczy się, dlaczego tak myślisz, bo ci goście nazwali go "strach na wróble"?
I mean why do you think that - 'cause those guys were calling him "scarecrow"?
Wybierz neutralne miejsce, gdzieś, gdzie nigdy nie byłyście razem, nie ubieraj się jak strach na wróble, i powiedz jej, że nie ma dla niej miejsca w twojej szafie, ani w twoim życiu.
You pick a neutral location, somewhere you've never been together, don't dress like a scarecrow, and you tell her there's no room for her in your closet or your life.
Strach na wróble z krainy Oz.
It's Scarecrow from Wizard of Oz.
Sądzę, że Strach Na Wróble powinien pójść.
I think Scarecrow should do it.
Strach Na Wróble to większa rola, ale Gribble chciał, żebym zagrał Czarnoksiężnika z uwagi na finałową scenę.
Scarecrow is a bigger part, but Gribble wanted me to play the Wiz because of the final number.
To nie jest mój strach na wróble.
That's not my scarecrow.
Bo to zły strach na wróble.
He's an evil scarecrow.
Ten strach na wróble jest przekrzywiony.
That scarecrow's all askew.
Musimy uciekać, zanim znajdzie nas/zły strach na wróble!
We need to leave here right now, before the evil scarecrow finds us!
Co to "Strach na wróble"?
What's "scarecrow"?
"Ale Strach na Wróble powiedział,"To moja walka. "Połóż się za mną i nic ci się nie stanie."
"But the Scarecrow said, 'This is my battle, 'lie down beside me and you will not be harmed.'"
W tym przypadku jest to strach na wróble.
In this case, a scarecrow.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 273. Pasujących: 83. Czas odpowiedzi: 101 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo