Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "stracić" na angielski

Sugestie

244
162
strącić 102
Niektórzy by powiedzieli, że mógłbyś stracić kontrolę.
Some might say that could make you lose control, lash out.
Nie chcę kogoś kolejny raz stracić.
I don't want to lose somebody, either.
Człowiek, którego chcecie stracić już nie istnieje.
My point is the guy you want to execute... He doesn't even exist anymore.
Radar, próbuję stracić nieco pieniędzy.
Radar, I'm trying to lose some money.
Nie chcę stracić kolejnego tak szybko.
Don't need to lose another so soon.
W Rosji lepiej zginąć, niż stracić twarz.
In russia, it's better to be killed than lose face.
Nie chcę stracić moją pracę przez opuszczenie posterunku.
Don't want to lose my job for deserting the post.
Nie mogłabym cię stracić, Daphne.
I couldn't possibly lose you, Daphne.
Co gorsze, mogą wszystko stracić.
What's worse, they could lose everything.
Możemy go stracić w trakcie robienia testów.
We could lose him while we do this testing.
W dwie godziny możemy ją stracić.
In two hours, we could lose her.
Proszę, nie mogę stracić ręki.
Okay. Please, I can't lose my arm.
Nie mogę stracić pracy przez wadliwy system.
I can't lose this job because your system is down.
Nie potrafiłem przyznać, że może stracić tę nogę.
I couldn't bring myself to believe that he might lose the leg.
Jednakże, nie możemy stracić już więcej żołnierzy.
However, we can't lose any more of our forces either.
Możesz wiele stracić w tym mieście.
You can lose a lot in this city.
Wpłaciłam zaliczkę, nie chcąc go stracić.
And I didn't want to lose it, so I put down a deposit.
Jeśli nie rozdzielę majątków przed śmiercią, Matthew może stracić wszystko.
So If I don't separate my estate before I die, Matthew could lose everything.
Bez specjalnej terapii może stracić te wspomnienia na zawsze.
Without the continuous treatment, he will lose his memory permanently.
Tym razem nie planuję cię stracić.
This time, I don't plan to lose you.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 8042. Pasujących: 8042. Czas odpowiedzi: 79 ms.

strącić 102

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo