Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "strasznie" na angielski

Zobacz także: strasznie boli
Wyszukaj strasznie w: Definicja Synonimy

Sugestie

Ty... którego nienawidziłam tak strasznie.
You... who I have hated so terribly.
Małe zwierzę podobne do borsuka ale strasznie napastliwe.
A small animal... like a badger, but terribly ferocious.
Kolejka jest już pewnie strasznie długa.
The line's probably really long now, too.
A ta w pomarańczowym strasznie śmierdzi.
And the girl in the orange sweater, she has really bad B.O.
Pracujesz w muzeum już strasznie długo.
You've been at the museum an awfully long time.
Prawdę mówiąc te kanały są strasznie brudne.
The truth is, those canals are awfully polluted.
Dobrze. Od jutra będziemy strasznie zajęci.
Okay, but starting tomorrow, we'll be really busy.
To takie dziwne i strasznie krępujące.
This is so weird and really embarrassing for me.
Bo twoje włosy są strasznie potargane.
'Cause your hair looks really messed up.
Jakiś strasznie dziwny facet przegląda Twoje rzeczy.
There's some really, really weird guy looking at all your stuff.
Wróciłeś strasznie późno z tej nauki.
You came in awfully late for a school night.
Prawdopodobnie jestem rozpieszczona i strasznie uparta.
I suppose I'm spoilt and terribly wilful.
Kiedy wyjechałem tęskniłem za nimi strasznie.
When I was gone, I missed them terribly.
To strasznie mgliste metafory jak na tak bezpośredniego gościa.
Those are some really vague metaphors for a guy as direct as you.
Przywieźli ciało kobiety, które zostało strasznie okaleczone.
We received the body of a woman that was terribly mutilated...
Jesteś strasznie gadatliwy jak na pomocnika.
You know, you're awfully chatty for the help.
Właściwie to było strasznie niegrzeczne, strasznie nieodpowiednie.
Actually, what that was, was terribly rude, terribly inappropriate.
Nikt nie może mnie usłyszeć, bo jestem strasznie, strasznie... strasznie samotny.
And nobody can hear me, because I am terribly, terribly... terribly alone.
Jeden z małych chłopców ma strasznie zainfekowane oko.
One of the little boys has a badly infected eye.
Teresa i Antonio strasznie się pożarli.
Teresa and Antonio had a really big fight.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 7329. Pasujących: 7329. Czas odpowiedzi: 89 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo