Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "strzel" na angielski

shoot
put a bullet
Take a shot
Jeśli ich zobaczysz strzel w powietrze.
If you see them, shoot in the air.
Jeśli spróbuje uciec, strzel raz.
If he tries to leave, shoot once.
Jeśli zrobię coś odbiegającego od normy, strzel mi w łeb.
You know, if I do anything even slightly abnormal, put a bullet in my head.
Dalej, strzel mi w łeb.
Go on, put a bullet in my head.
Oddaj społeczeństwu i strzel sobie do Szatana.
Give back to your community, and take a shot at Satan.
Gdy podejdę, strzel w powietrze.
! When I get close, shoot in the air.
Teraz strzel zaznaczonym laserem, by zobaczyć pierwszy rodzaj interakcji.
Now shoot the marked laser to discover the first kind of interaction.
To bardzo proste, przymierz i strzel.
Point and shoot. It's very simple.
Nie, strzel mi w bok, dokładnie tu.
No, shoot me in my side, like right here.
Zrób to, strzel mi w twarz.
Do me a favor, shoot me in the face.
Proszę, strzel mi w głowę.
Shoot me in the head, please.
Tylko nie strzel mi w plecy.
Just don't shoot me in the back.
W razie gdybym przekroczył granicę, strzel mi między oczy.
Just in case, I overstep my mark, shoot me between the eyes.
Załatw spluwę i strzel mi w oko.
Find a gun and shoot me in the eye.
Teraz wyciągnij i strzel w butelkę, zanim dotkniesz rewolweru.
Now, draw and shoot that bottle, before you touch the gun.
Buzz, strzel laserem w moją odznakę.
Buzz, shoot your laser on my badge.
Weż rewolwer w dłoń i strzel.
Put your piece in your hand... and shoot.
Weź rewolwer w dłoń i strzel.
I just want to know, can you shoot your piece? Shoot.
Potem ruszamy w prawo, strzel z przeciwpancernego pod wieżę.
Then we move to the right and shoot him antitank beneath the dome.
Więc przez wzgląd na nas oboje, strzel celnie.
Then, for both our sakes, shoot straight.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 458. Pasujących: 458. Czas odpowiedzi: 111 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo