Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "stulecie" na angielski

Wyszukaj stulecie w: Definicja Synonimy
century
centenary
centennial
Pierwsze stulecie było niebezpiecznym czasem dla Chrześcijan.
The first century was a dangerous period for Christians.
Ta samo mocarstwo wprowadziło ideę haniebnego długu w XXI stulecie.
And this same superpower brought the concept of odious debt into the 21st century.
Aby uhonorować to stulecie... w sobotę odbędzie się parada, która... zakończy się na Penn's Landing niezwykłym pokazem fajerwerków.
To honour this centennial, ...a parade on Saturday will end up at Penn's Landing with a spectacular display of fireworks.
Załóżmy, że to interesujący sposób wbicia się w nowe stulecie.
Consider it, an interesting way to break in the new century.
Ano tak, to już zeszłe stulecie.
It's already the last century.
I nie będę czekać przez kolejne stulecie na ponowne wzejście diabelskiego księżyca.
And I will not wait another century for the Devil's Moon to rise again.
Dokładnie w porę na nowe stulecie.
Just in time for a new century.
Poświęciłaś całe stulecie na polowanie na nas.
You have spent a century hunting us down.
Oddajemy dzisiaj hołd za stulecie walki i sukcesu, na którym wszyscy skorzystaliśmy.
Today, we pay homage to a century of struggle and of success that has benefited us all.
Właśnie upokorzyłam się na całe przyszłe stulecie.
Well, I just humiliated myself into the next century,
Robisz wszystko, co cię bawi, łącznie z polowaniem na Tylera przez następne stulecie.
And you do whatever you enjoy, up to and including hunting my friend Tyler for the next century.
Gdyby nie wysiłki Szerokości Geograficznej Zero, mógłby zawładnąć waszym światem już stulecie temu.
If it wasn't for the efforts of Latitude Zero, he might have taken over your world a century ago.
W samą porę na nowe stulecie.
Just in time for a new century.
I mówiliśmy o tym, czym się wyróżnia to stulecie.
We also spoke about what makes this century so special.
Niech te nowe stulecie będzie twoim, synu.
May this new century be yours, son.
Imperium Brytyjskie jest i będzie kluczowym partnerem w rozwoju technologii energetycznej która napędzi następne stulecie.
British Imperial is, and will continue to be, a key partner in the development of energy technology, that will drive the next century.
Kogoś, kto rozumie świat powierzchni, i wprowadzi nas w nowe stulecie.
Someone who understands the surface world and will lead us into the next century.
Ross zrobił plany na całe stulecie.
Ross made plans for the century.
Zajęło całe stulecie zanim wróciłeś do domu.
It took a century for you to come back home.
Nowe stulecie nadchodzi Louie i pan Wagro chce by każdy członek rodziny zrobił sobie za priorytet by wyrwać tego chwasta.
A whole new century is coming, and Mr Vargo wants every member of this family to make it a priority to erase this weirdo.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 128. Pasujących: 128. Czas odpowiedzi: 84 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo