Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "styl życia" na angielski

Wyszukaj styl życia w: Definicja Synonimy
lifestyle
way of life
life style
way of living
Byłabym wchłonięta przez pewien anonimowy styl życia.
I'd be swallowed up in some anonymous lifestyle.
Byliby odrzucani przez bezpieczny i komunikatywny styl życia.
They would be repulsed by a consensual, safe and communicative lifestyle.
Przybył by zniszczyć nas styl życia.
They came to desecrate a way of life.
To jest nowy amerykanski styl życia.
It's the new American way of life, Karen.
Nie wiem jak zmniejszyć biznes albo styl życia.
I don't know how to shrink a business or a life style.
To jest brutalny atak na amerykański styl życia.
This is a total, complete attack on our American way of life.
Wtedy, jego styl życia drażnił.
Back then, his way of life was disturbing the people.
Roman radykalnie zmienia swój styl życia.
Olivia Roman has embarked on a rather radical lifestyle change.
Przyszliśmy tylko porównać nasz styl życia z naszymi sąsiadami.
We're only here to compare our lifestyle to our neighbors.
A tu, w Ameryce, krytykują nasz styl życia.
And yet, in America, we're shunned for our lifestyle.
Harmonijna architektura, niezniszczona, niesamowite otoczenie, przyjemny styl życia.
Harmonious architecture, unspoiled, outstanding surroundings, pleasant lifestyle.
To styl życia który wymuszasz na Ameryce
It's a lifestyle choice you're forcing on America.
Po prostu, mam inny styl życia.
I just have a different lifestyle.
Tutaj sprzedajemy sposób i styl życia.
You're here to sell a lifestyle, an attitude.
Bo teraz walczymy, aby ocalić nasz styl życia.
As you approach a fight to save our way of life.
Albo kiedy twój styl życia jest zagrożony.
Or when your way of life is threatened.
Eleganckie ubrania, luksusowy styl życia... wróciliśmy tu, żeby zmienić rzeczy.
Fancy clothes, luxury lifestyle... we came back here to change things.
Więc jakim prawem atakujesz amerykański styl życia?
Then what right do you have to attack the American way of life?
Mam na myśli, właśnie nasz styl życia.
I mean, just our lifestyle.
Jeden z polityków nie dawno powiedział, że amerykański styl życia jest niezbywalny.
One of our political Leaders said not too long ago that the American way of life is non-negotiable.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 584. Pasujących: 584. Czas odpowiedzi: 58 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo