Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "stypendium" na angielski

Zobacz także: pełne stypendium
Wyszukaj stypendium w: Definicja Synonimy

Sugestie

62
I teraz, mam zaszczyt ogłosić... zwycięzcę tegorocznego stypendium Sheridana.
And so, I am proud to announce... the winner of this year's Sheridan Scholarship...
Lisa jest na połowie stypendium w szkole.
Lisa's on a half scholarship at her school.
Matka była zła, że nie dostałam stypendium.
My mom wanted to kill me for not getting the Dean's fellowship.
Dzięki nowemu stypendium będę miał więcej wolnego czasu.
This trauma fellowship I'll have will give me more free time.
Mogłabym załatwić ci dobre oceny albo jakieś stypendium.
I could compel you good grades, get a scholarship.
Straciłem sponsorów, moje szkolne stypendium, samochód...
I lost my sponsors, my school scholarship, car...
Chciałabym żebyś ty dostała to stypendium.
I wish you would have won that scholarship.
Czytałam o jakiejś tragedii ze sportowcem na stypendium.
I read that there was a tragedy with a troubled scholarship athlete.
Potrzebuję tego stypendium najbardziej na świecie.
I need the scholarship more than anything in the world.
Jeśli nie będę grał, stracę stypendium.
If I don't play, I'll lose my scholarship.
To przeze mnie tamci ludzie anulowali jego stypendium.
It's because of me that those people cancelled his scholarship.
Jeżeli rzucisz szkołę, stracisz stypendium.
If you drop out, you'll lose your scholarship.
Jeśli wyleci z zespołu, straci stypendium.
If he's off the team, he loses his scholarship.
Nadstawiałem karku, żebyś dostał stypendium.
I stuck my neck out to get you this scholarship.
Córka Collinsów ma golfowe stypendium na Dade University.
Collins's daughter has a golf scholarship at Dade University.
Muszę utrzymać średnią, żeby zachować stypendium naukowe.
I need to maintain my G.P.A. to keep my scholarship stipend.
Posłuchaj, nie wezmę tego stypendium.
Look, I'm not taking the scholarship.
Mówimy o stypendium wartym 10 tysięcy dolarów.
This is a 10,000 dollars scholarship we are talking about.
Nie wygrałeś jeszcze tego stypendium sportowego.
You haven't won that football scholarship yet.
Zdobył stypendium w baseballu na uniwesytecie.
He already has a baseball scholarship to usc.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1328. Pasujących: 1328. Czas odpowiedzi: 83 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo