Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "suknia ślubna" na angielski

Wyszukaj suknia ślubna w: Definicja Synonimy
wedding dress
wedding gown
bridal gown
Donna, moja stara suknia ślubna.
Donna, look, it's my old wedding dress.
Mam nadzieję, że to suknia ślubna.
I hope it's a wedding dress.
Ta suknia ślubna jest akuratna, kochanie... ale co do ślubu, mam wątpliwości.
That wedding gown is most becoming, my darling... but about this marriage, I have my doubts.
Jutro lub może później, odejdziesz od Mantua i z tobą twoja suknia ślubna
Tomorrow or perhaps later, you depart for Mantua and with you your wedding gown
Słyszałam, że suknia ślubna panny Grey była prześliczna...
I hear Miss Grey's bridal gown was everything of the finest...
To twoja suknia ślubna, skarbie.
It's your wedding dress, baby.
Moja druchna żyje w niepewności a moja suknia ślubna rozpada się ze zużycia.
And I'm the only woman with a wedding dress that's falling apart from wear.
Moja suknia ślubna mogłaby robić za namiot cyrkowy.
My wedding dress could double as a circus tent.
To miała być jej suknia ślubna. Piękna.
This was to have been her wedding dress.
Powiem ci co jest żartem- - Ta suknia ślubna.
I'll tell you what is a joke - that wedding dress.
Gdzie jest ta stara suknia ślubna?
Where's that old wedding dress?
Wygląda na to, że suknia ślubna może uciekać.
looks like the wedding dress might have a runaway train.
To moja suknia ślubna dziewczęta... i moja matka ją też nosiła... i byłabym zaszczycona...
This was my wedding dress, girls, and my mother wore it before I did. I'd be honored...
To jest twoja suknia ślubna, tak?
That's your wedding dress, right?
To moje mieszkanie, a to moja suknia ślubna, więc wchodzę.
It's my apartment, and it's my wedding dress, for that matter.
I jeśli nie dostanę się na bieżnię, moja suknia ślubna będzie do niczego!
And if I don't get to a treadmill, my wedding dress is going to be worthless!
Ale narazie, to moja suknia ślubna i mówię, że nie jest jeszcze gotowa.
But for now, it is my wedding dress, and it is not ready.
Suknia ślubna od Elizabeth Fillmore. Ta, która ci się podobała.
Elizabeth Emanuel wedding dress, the one you liked.
Suknia ślubna w kolorze kości słoniowej.
Ivory. It's an ivory wedding dress.
Suknia ślubna naszej ofiary pasuje do tej, którą miały pozostałe 4 panny młode na zdjęciach z miejsca zbrodni, i podobnie jak Brenda wszystkie mają nóż wbity w plecy.
Our victim's wedding dress matches the dress all four brides are wearing in the crime scene photos, and, like Brenda, they're all stabbed in the back.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 61. Pasujących: 61. Czas odpowiedzi: 53 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo