Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "suma" na angielski

Wyszukaj suma w: Definicja Synonimy
sum
total
amount catfish
aggregate
Subtotal

Sugestie

sumą 417
104
56
54
Powyższa suma jest udostępniana Ministerstwu Rybołówstwa.
This sum shall be made available to the Ministry for Fisheries.
Myślę że to bardzo odpowiednia suma, Panie Spindle.
I think that would be a most appropriate sum, Mr. Spindle.
Łączna suma kosztów uwzględnionych w decyzji o przyznaniu pomocy publicznej (EUR).
Total cost taken into account in decision granting public aid (EUR).
Proszę, robię nieprzyzwoita suma pienięzy.
Please, I am making an obscene amount of money.
Wczoraj, brakująca suma została przekazana.
Yesterday, that exact amount was donated in your honor.
Być może dodatkowa suma pomogłaby załagodzić sytuację.
Perhaps an additional sum would help smooth things over.
Maksymalna zawartość wyrażona jest jako suma astaksantyny, adonirubiny i kantaksantyny.
The maximum content is expressed as the sum of astaxanthin, adonirubin and canthaxanthin.
Całkowita suma środków pokrywa okres 2000-2007 roku.
The total amount of resources shall cover the period 2000-2007.
Przewidywana suma całkowita obejmuje okres 2000-2007.
The total amount foreseen will cover the period 2000-2007.
Określona suma na każde państwo członkowskie gwarantuje minimalny zakres działań.
A fixed amount per Member State shall guarantee a minimum level of activities.
To idealna suma w razie napadu.
It's the perfect amount in case I get mugged.
Otrzymana suma stanowi całkowitą masę emitowanego składnika.
This sum is the total mass of the emitted component.
Niech cała suma idzie na konto Shaddama IV.
Bank the entire amount to his name, Shaddam IV.
Tak, małego... to była naprawdę konkretna suma.
Well, little... it was really a substantial sum.
Więc rekompensująca suma wynosi 8 tys.
Then the settlement sum is $8,000.
Muriel, $2 miliony to i tak ogromna suma.
Muriel, $2 million is still an enormous amount.
Myślę, że to odpowiednia suma.
I think it is an appropriate amount.
Względnie niewielka suma, 68 milionów,
A relatively small amount, 68 million.
To ogromna suma, i przyznaję, że odebrała sen i spokój.
It is a vast amount, and I concede that it has robbed me of my sleep and peace of mind.
SML wyrażony jako suma fosforynu i fosforanu
SML expressed as sum of phosphite and phosphate
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1781. Pasujących: 1781. Czas odpowiedzi: 110 ms.

sumą 417

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo