Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "surowy" na angielski

Zobacz także: zbyt surowy
Wyszukaj surowy w: Definicja Synonimy
raw
strict
crude
harsh
hard on
tough
rough
severe
stern
rugged
stark
rare

Sugestie

Artykuł będzie surowy, prawdziwy, szczery...
The article will be raw. Real. Honest.
Kupiłem surowy miód z firmy w Maryland.
I bought the raw honey from a company out of Maryland.
Mamy trochę surowy regulamin odnośnie ubioru.
Well, there is a pretty strict dress code.
Mamy surowy rozkaz przywieżć cię z nami.
We've got strict orders to bring you back with us.
Zostałem wychowany jako bardzo surowy katolik.
I was brought up a very strict catholic.
Był strasznie surowy, wciąż krzyczał.
And he was super strict, yelled all the time.
Tamte kto zapamiętał jego surowy potencjał... teraz zobaczył wyniki życia twardej pracy.
Those who remembered his raw potential... now saw the results of a lifetime of hard work.
Kto umie być stanowczy i surowy.
Someone who can be firm and strict.
Jestem pewien, że myślałaś, że to jest wspaniały potencjalny surowy materiał.
I'm sure you thought it was great raw material.
Toby, twój hamburger jest prawie surowy.
Toby, your hamburger's almost raw.
K.R. Menon jest bardzo surowy.
K.R. Menon is very strict.
Ten produkt smakuje jak surowy łój.
This product tastes like raw suet.
Wtedy przyjdzie surowy pan... i zedrze z ludzi koszule, razem ze skórą.
Then a strict master comes... who takes people's shirts and their skin with them.
Pracował tu wówczas bardzo surowy brygadier...
There was this sergeant who was so strict...
Ojciec zawsze był surowy wobec siebie.
Our father was always strict with himself.
Przed granulacją surowy proszek kopolimerowy musi zawierać:
Prior to granulation the raw material copolymer powder must contain:
surowy nadzór statusu zdrowotnego tych zwierząt; oraz
strict supervision of the health status of those animals; and
Może Pan oczywiście być surowy pod tym względem również wobec mnie.
You can, of course, be strict with me in this respect, as well.
Upewnij się żeby był dobry i surowy.
Get some spinach, make sure it's raw.
Podstawowym warunkiem jest surowy system regulacyjny w odniesieniu do etykietowania.
A major consideration is the strict regulatory system of labelling.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 592. Pasujących: 592. Czas odpowiedzi: 63 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo