Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "swoją siostrę" na angielski

Wyszukaj swoją siostrę w: Definicja Synonimy
his sister
her sister
my sister
your sister
his own sister
your own sister
that sister
Kiedy Michael Myers miał 6 lat, poćwiartował swoją siostrę.
When Michael Myers was six years old... he stabbed his sister... to death.
Porzucił wszystko by uwolnić swoją siostrę z tego miejsca.
He gave up everything to free his sister from that place.
Przywiozła swoją siostrę w rozpaczliwym stanie.
Brought her sister in completely out of control.
Irina Derevko jest przetrzymywana przez swoją siostrę.
Irina Derevko is currently being held prisoner by her sister.
Wezmę swoją siostrę i zaraz wracam.
I'll get my sister, be right back.
A dlaczego zmusiłam swoją siostrę do oddania dziecka?
And why did I force my sister to give the child away?
Sojusz przejął jego konta, kiedy wykradł swoją siostrę.
The Alliance crashed his accounts when he snuck out his sister.
Tak, przedstawił nam swoją siostrę.
Yes. He introduced us to his sister.
Kiedy zastąpiła swoją siostrę podczas dożynek.
When she volunteered for her sister at the Reaping.
Mówiła mi że odwiedza swoją siostrę.
She used to tell me she was visiting her sister.
Nathan znalazł swoją siostrę w kostnicy.
Nathan was finding his sister in the morgue.
Zabiła swoją siostrę próbując usunąć jego dziecko.
She killed her sister trying to abort his baby.
Martwiła się o swoją siostrę, więc ją przywiozłem.
She was worried about her sister so I drove her back.
Martwiła się o swoją siostrę i o chłopca.
She's worried about her sister and about the boy.
Mówiła, że może dostrzec swoją siostrę.
She said she could see her sister.
I w nocy, kiedy słyszał głosy, zamordował swoją siostrę.
And that's when the voice came... the night he murdered his sister.
Jeśli choć trochę przypomina swoją siostrę...
If she's anything like her sister...
A fakt, że pozwolił mi poślubić swoją siostrę, pokazuje jaki jest hojny.
And the fact that he let me marry his sister shows just how generous he is.
John, ja chcę tylko znaleźć swoją siostrę.
Jean, I'm going to fetch my sister, that's all.
To znaczy, co tydzień odwiedza swoją siostrę w szpitalu.
I mean, he visits his sister every week in the hospital.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 280. Pasujących: 280. Czas odpowiedzi: 96 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo