Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "sygnał do" na angielski

Wyszukaj sygnał do w: Definicja Synonimy
signal to
signal for
feed to
message to
cue to
the sign to
signals to
Czekaj na mój sygnał do otwarcia.
Wait for my signal to open the hatch.
Również orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wysyła sygnał do wszystkich zainteresowanych stron.
The European Court of Human Rights' (ECHR) decision also sends a signal to all parties concerned.
Przedmiotowe sprawozdanie stanowi wyraźny sygnał do zbliżenia UE do jej obywateli i proponuje konkretne działania służące realizacji tego celu.
This report sends a clear signal for bringing the EU closer to its citizens and proposes tangible steps towards making this goal a reality.
Dostarcza cyfrowy sygnał do naszego odbiornika.
It provides a digital video feed to our hookups.
Czekajcie na mój sygnał do ataku.
Wait for my signal to begin our attack.
Niestety KE wysłała bardzo negatywny sygnał do europejskich rolników.
Unfortunately, the Commission has sent out a very negative signal to European farmers.
Jeśli wyślą sygnał do Connexusów przez satelity...
If they transmit that signal to Connexus via satellites...
Kiedy on padnie w proch daj sygnał do ataku.
When he's lying in the dust, signal to attack.
Niech arrow być nasz sygnał do ataku
Let an arrow be our signal to attack
Od Parlamentu zależy, czy wyśle jutro sygnał do Bośni i Hercegowiny oraz Albanii.
It is up to the European Parliament to send a signal to Bosnia and Herzegovina and Albania tomorrow.
Daj sygnał do przegrupowania na południu.
Give signal to re-form to the south.
Kierujemy również wyraźny sygnał do Komisji Europejskiej i Rady w sprawie emerytur.
We are sending a clear signal to the European Commission and the Council with regard to pensions, too.
To wyśle sygnał do twojego komputera TRS.
It'll send a signal to your TRS computer.
Wysyła sygnał do obroży każdego niewolnika.
It sends a signal to the collar on every slave.
Podczas transmisji, Eureka będzie wysyła sygnał do samolotu.
When transmitting, Eureka will send a signal to the aircraft.
Drugi przesyła sygnał do automatycznego zaworu odcinającego.
Another runs the signal to the automatic shutoff valve.
Popołudniu został wysłany sygnał do floty.
A signal was sent to the fleet this afternoon.
Entuzjazm Sereny jest jak sygnał do złych pomysłów.
Serena's enthusiasm is like the bat signal for bad ideas.
Jeśli to sygnał do wyjścia, zostaję.
If that's my cue to leave, I'm staying.
Używam fal krótkich, by odesłać sygnał do radiostacji.
I'm using shortwave to send the signals back to the radio station.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 277. Pasujących: 277. Czas odpowiedzi: 102 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo