Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "system immunologiczny" na angielski

Wyszukaj system immunologiczny w: Definicja Synonimy
Normalny system immunologiczny utrzymałby robala w ryzach.
So a normal immune system would've kept the bug in check.
To znaczy, że jego system immunologiczny jest osłabiony.
It means his immune system's weakened.
Twój system immunologiczny nie będzie wiedział co się dzieje.
Your immune system won't know what hit it.
Może jego system immunologiczny był słaby.
Maybe his immune system was weak.
Ich ulepszony system immunologiczny wytwarza przeciwciała zmieniające kod genetyczny.
Their advanced immune system has created an antibody that changes normal DNA.
Był w dobrej kondycji, mógł mieć... sileniejszy system immunologiczny, lepszy metabolizm.
He's into physical fitness, he could have had... a more powerful immune system, stronger metabolism.
Jej system immunologiczny jest poważnie upośledzony.
Her immune system is severely compromised.
Że wyreguluję mój system immunologiczny, Hank.
Regulate my immune system, hank.
Albo skutek uboczny raka, wywołany przez jego system immunologiczny.
Or a byproduct of the cancer suppressing his immune system.
To źle wpływa na twój system immunologiczny.
It's not good for your immune system.
Gdy masz jakąś infekcję bakteryjną, twój system immunologiczny bierze się do pracy i dba o uzdrowienie.
You get a bacterial infection, you immune system comes and takes care of those bacteria, and heals it up.
Oznacza to, że twój system immunologiczny był normalny.
That means your immune system was normal.
Wyjdź z domu, podbuduj jego system immunologiczny.
Get out of the house, you know, build up his immune system.
Mógł nie spowodować uszkodzenia nerwów, ale całkowicie zniszczył system immunologiczny.
It mightn't have caused nerve damage, but it definitely destroyed his immune system.
Jego system immunologiczny ma wadę fabryczną.
Our kid's immune system has a factory defect.
Bo mam dobry, silny system immunologiczny a to wymagało dużej praktyki.
And you know why? Cause I got a good strong immune system and it gets a lot of practice.
Jego system immunologiczny jest tak zaawansowany, że nie dadzą mu rady żadne choroby.
His immune system is so advanced he may be unable to contract disease.
Oczywiście... nigdy nie przewidywaliśmy, że twój prymitywny ludzki system immunologiczny odrzuci skrilla.
Off course... we never anticiped rejection by your crude human immune system.
Oni próbują budować w górę nasz system immunologiczny?
Are you trying to build up our immune system?
Chcesz powiedzieć, że mój system immunologiczny traktuje moje DNA jak zakażenie?
So you mean my immune system is treating my all DNA like an infection?
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 91. Pasujących: 90. Czas odpowiedzi: 75 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo