Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "szczęście" na angielski

Wyszukaj szczęście w: Definicja Synonimy

Sugestie

5306
1911
541
474
Niech przyniesie ci szczęście z architektem.
May it bring you luck with the architect.
Cóż, szczęście Bender'a właśnie znikło.
Well, Bender's luck just ran out.
Może kiedyś i ona znajdzie szczęście.
Maybe one day she'll find her happiness.
Jeśli da dziedzica przyniesie szczęście nam wszystkim.
If a heir gives him also it will bring you The happiness to you.
Miałem szczęście być wychowankiem starego pana Darcy'ego.
I had the good fortune to be the protégé of old Mr Darcy.
Południowy Sudan ma szczęście mieć ropę naftową.
Southern Sudan had the good fortune to have oil.
Powinnam modlić się o szczęście do przodków.
I should have prayed to the ancestors for luck.
Będzie niemożliwy, jeśli nie dopisze mu szczęście.
He'll be impossible if his luck doesn't change.
I by następne Boże Narodzenie przynisło nam szczęście.
And here's to next Christmas, may it bring us luck.
Chryste, takie już mam szczęście.
Jesus Christ, this is just my luck.
Twój dar pozwala przejmować szczęście innych ludzi.
Your gift lets you take other people's luck.
Miała szczęście, wyszła za Kanadyjczyka.
She had luck, she married a Canadian.
Selkie często znajdują szczęście w ramionach śmiertelników.
Selkie women often find unexpected happiness with a landsman.
Może twoje szczęście przeszło na mnie.
Maybe your luck has rubbed off on me.
Moje szczęście wraca, czuje to.
My luck is turning, I can feel it.
Mam wrażenie że przyniesiesz mi szczęście.
I have a feeling you've brought me luck.
Zawsze wierzyłam, że tworzymy nasze własne szczęście.
Well, I've always believed that we create our own luck.
Wygląda jak przynosisz nam szczęście pomimo wszystkiego prawoślaz.
Looks like you bring us luck after all, marshmallow.
Nie, pogwałciłeś swe szczęście wypływając tak daleko.
No, you violated your luck when you went too far out.
Cóż, skończyło się szczęście Bendera.
Well, Bender's luck just ran out.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 9181. Pasujących: 9181. Czas odpowiedzi: 141 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo