Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "szczęśliwie" na angielski

Zobacz także: żyć szczęśliwie
Wyszukaj szczęśliwie w: Definicja Synonimy

Sugestie

Kilka tygodni temu byłem szczęśliwie znudzony.
A couple of weeks ago, I was happily bored and miserable.
Osiem miesięcy żyłem szczęśliwie w roku 1885.
I've been living happily these past eight months in the year 1885.
Doktor Hughes, znalazłem ją, szczęśliwie przed innymi.
Dr. Hughes, I found her, luckily before anyone else did.
Moja żona, szczęśliwie, była cała i zdrowa.
My wife, fortunately, was unharmed.
Lecz szczęśliwie ich wiedza na temat ludzi zaangażowanych jest... ograniczona.
But fortunately their knowledge of the people involved is... limited.
Powinniście pamiętać, Jestem szczęśliwie żonaty.
Some of you should remember I'm happily married.
Ale ten stan możemy szczęśliwie naprawić.
But that is a condition we can happily remedy.
Dwa moje najrzadsze i znakomite kwiaty, szczęśliwie splecione.
To see my two rarest and finest flowers entwined so happily.
Planuje żyć radośnie i szczęśliwie do końca swego życia.
I plan on living joyfully and happily for the rest of my life.
I będziemy razem szczęśliwie żyć przez następne 50 lat.
And we'll live happily together for the next 50 years.
Griffin i ja przeżyliśmy szczęśliwie 6 lat małżeństwa
Griffin and I have been happily married for six years.
Jestem szczęśliwie żonaty z młodą damą z rodziny Kutsuki.
I live happily together with the young lady in the Kutsuki palace.
Może nie szczęśliwie, ale za to uczciwie.
Maybe not happily, but honestly.
Ale szczęśliwie dla Carsona, ten dzień nie nadszedł jeszcze.
But happily for Carson, that day has not come yet.
W końcu Geetha i Ajay będą żyli szczęśliwie
At least the Geetha and Ajay will live happily.
Żyj z nią szczęśliwie jak dotychczas.
Keep living happily with her as you have.
Podczas Żyje szczęśliwie się nie, nigdy nie będę zadowolony...
While he's living happily out there, I will never be satisfied...
Charlie żył szczęśliwie w Queens, gdzie się urodził i wychował.
Charlie lived happily in Queens, where he was born and grew up.
Ja nie, ale ja jestem szczęśliwie żonatym mężczyną.
Not me. I'm a happily married man.
Spotkaj nowego szczupłego i ładnego właściciela i żyj szczęśliwie.
Meet a skinny, pretty master and live happily.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1331. Pasujących: 1331. Czas odpowiedzi: 65 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo